MOCA BANGKOK จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “KING OF KINGS”

MOCA BANGKOK จัดแสดงนิทรรศการ “KING OF KINGS” รวบรวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้พสกนิกรชาวไทยและต่างประเทศได้ซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเหล่าศิลปิน ดารา และเซเลบริตี้ มาช่วยกันทาสีผนังห้องนิทรรศการ โดยนิทรรศการจะจัดแสดงขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 29 ตุลาคม 2560 นี้

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน นับตั้งแต่เถลิงถวัลยราชสมบัติ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโชยน์สุขของมหาชนชาวสยาม MOCA BANGKOK จึงได้จัดงานนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “KING OF KINGS” ขึ้น ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น G เพื่อเปิดโอกาสให้ปวงชนทุกคนต่างได้ชื่นชมในพระมหาเมตตาบารมีและพระจริยวัตรอันงามสง่า และพระราชกรณียกิจที่ทรงวิริยอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยเสมอมา

“ด้วยแนวคิดว่า ภาพถ่ายเพียงหนึ่งภาพ แทนคำพูดได้กว่าหมื่นคำ ถ่ายทอดความรู้สึกจากอดีตสู่ปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้ง MOCA BANGKOK จึงได้จัดนิทรรศการ “KING OF KINGS” ขึ้น โดยนำผลงานภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่าที่เป็นของสะสมของทางพิพิธภัณฑ์ฯ กว่า 160 ภาพ ร่วมกับภาพถ่ายจากช่างภาพรับเชิญกว่า 16 คน อาทิ ไพบูลย์ มุสิกโปดก, เดโช บูรณบรรพต, ยรรยง โอฬาระชิน, วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร, สุมิตรา ขันตยาลงกต, จีเส่ง หว่อง, นพดล อาชาสันติสุข, นพคุณ กุลสุจริต, วสันต์ มงคลลาภกิจ, รชฎ วิสราญกุล, ไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ, ชำนิ ทิพย์มณี, อิศรา บูรณสมภพ, พิทยา นนทเปารยะ, ดาว วาสิกศิริ และพุฒิธร พรหมดวง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาจัดแสดง เพื่อต้องการถ่ายทอดถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์ พร้อมเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทต่อไป” คณชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์การจัดแสดงนิทรรศการ “KING OF KINGS” กล่าว

นอกจากนี้ การจัดนิทรรศการ “KING OF KINGS” ยังได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากเหล่าศิลปิน ดารา และเซเลบริตี้ อาทิ นุ่น-วรนุช ภิรมย์ภักดี, เจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี, มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน, เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา, เชียร์-ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์,ณัฐ ศักดาทร, เอมี่ กลิ่นประทุม, แพร เอมเมอรี่, เทย่า โรเจอร์ส, ซาร่า บอลล์, อัษฎา พานิชกุล, แมน-ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, ฟิลม์-บงกช เจริญธรรม, น้ำAF-กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์, เต้-กันตะ กัลย์จาฤก, ป้าตือ-สมบัษร ถิระสาโรช, หนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล , เป๋า-วฤธ หงสนันทน์, แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, เอก-โชคชัย ณ ระนอง, ปุ้ย-วรรณพร พรประภา, เปีย-รุจิราภรณ์ หวั่งหลี, ครูเล้ง-ราชนีกร แก้วดี, กันต์-สิทธิโชค เปล่งพานิช เป็นต้น มาช่วยกันทาสีผนังห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น G ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อ 10-11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “KING OF KINGS” ออกเป็น 3 ส่วน คือ

  1. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และภาพพระราชกรณียกิจ ซึ่งเป็นภาพถ่ายขาว-ดำ จากคลังภาพสะสมของพิพิธภัณฑ์ฯ
  2. ภาพพระราชกรณียกิจ และภาพในพระราชพิธีมหามงคลที่สำคัญต่างๆ จากช่างภาพรับเชิญ
  3. ภาพถ่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากช่างภาพรับเชิญ

นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “KING OF KINGS” จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 29 ตุลาคม 2560

ภัณฑารักษ์: คณชัย เบญจรงคกุล และ พุฒิธร พรหมดวง