โครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 : “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”

โครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561: “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” เป็นการนำเสนอภาพถ่ายในเขตอำเภอศรีราชาที่มีความหลากหลาย อาทิ ประเพณีหรือการละเล่นท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม สถานทีท่องเที่ยว วิถีชิวิต ของดีศรีราชา ผ่านมุมมองการถ่ายภาพในช่วงเวลาต่างๆ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ แตกต่าง แปลกใหม่ ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 5 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ นาย ดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพฯ นาย กนก สุริยสัตย์ อุปนายกสมาคมถ่ายภาพฯ นาย จุฬวิศว์  ศานติพงศ์ กรรมการสมาคมถ่ายภาพฯ นาย ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ กรรมการสมาคมถ่ายภาพฯ นาย ณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการสมาคมถ่ายภาพฯ วิธีการส่งภาพเข้าประกวด ส่งภาพผ่านเว็ปไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.rpst.or.th/thaioilphotocontest เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดจะต้องสมัครสร้างบัญชีของตนเอง เพื่อ UPLOAD ภาพขึ้นไปยังระบบ ผู้lสนใจร่วมโครงการฯ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ […]

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น .ณ ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean) ชั้น 10 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร