The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST หัวข้อ : “Your Home-Town Happiness”

การประกวดภาพถ่าย The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST  ในหัวข้อ “Your Home-Town Happiness”   ASSETWISE ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประกวดภาพถ่าย The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST ในหัวข้อ “Your Home-Town Happiness” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 370,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางการถ่ายภาพและส่งต่อเรื่องราวแห่งความสุขที่บ้านเกิดของคุณ หรือ สถานที่ที่คุณประทับใจในทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เปิดรับภาพความสุขที่เกิดขึ้นจากวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน ประเพณี วัฒนธรรม หรือ ความสุขของบรรดาสรรพสัตว์รอบ ๆ ตัวเรา ทั้งนี้ อาจเป็นการถ่ายทอดความสุขที่เกิดจากสิ่งของที่ไม่มีชีวิต หรือ สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น แนวคิดในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม, การสร้างสรรค์ของธรรมชาติ, ฯลฯ ก็เป็นได้

กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 7 : Bangkok River Festival 2023

กระทงมันหนัก รับสมัครคนช่วยถือ ลอยกระทงนี้ให้เป็นเราได้ไหม‍‍ กับการชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท จากการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT  จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ในเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9  “ลำนำวันเพ็ญ” (Bangkok River Festival 2023) . เปิดรับสมัคร จำนวน 150 ท่าน แจกโจทย์ออนไลน์ ผ่านทาง Live FB : วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2023 ถ่ายภาพในงาน River Festival 2023 10 ท่าน้ำร่วมสมัย วัดโพธิ์, วัดอรุณฯ, วัดระฆังฯ, วัดกัลยาฯ, วัดประยูรฯ, ท่ามหาราช,  ท่ายอดพิมานฯ, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น, สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และเดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ […]

การประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรี ดีต่อใจ” ภายใต้ธีม “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,  จังหวัดเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงเรียนสังเคราะห์แสง กำหนดจัดการประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรี ดีต่อใจ” ภายใต้ธีม “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท เพื่อรวบรวมภาพถ่ายใน 7 หัวข้อ ที่เป็นจุดโดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ในด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี, อาหาร, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กลุ่มอาชีพและร้านค้า, ประวัติศาสตร์, แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนแนวทางอื่นๆ ที่น่าสนใจใน 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำไปเผยแพร่ จัดแสดง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์มนต์เสน่ห์ของจังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่สืบต่อไป สำหรับการประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรี ดีต่อใจ” จะทำการตัดสินแยกตามพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี อ. เมือง อ. บ้านลาด อ. บ้านแหลม อ. […]

โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 2 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  230,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพถ่ายประเพณีและเทศกาลทั่วประเทศที่มีคุณภาพ สวยงาม และภาพที่ได้จากการประกวดสามารถนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้คนในประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าสาระความงดงามของประเพณีไทย สู่นานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไป

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 : หัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต”

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 หัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต” โดย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งโครงการกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากห้วงเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจของธรรมชาติสู่ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองที่งดงาม มีคุณค่า ก่อให้เกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทางทะเลของไทย ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการปกป้องรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย อาทิ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาป่า The Royal Photographic Society of Thailand is delighted to announce the winners of “A Moment in Nature 2023″ Photo Competition in Category: Animals and […]