ONE SHOT KNOCKOUT : DUSIT THANI BANGKOK รายละเอียด และประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

โครงการแข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT : DUSIT THANI BANGKOK วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ฯ เปิดรับเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT : DUSIT THANI BANGKOK ชิงรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท รับสมัครจำนวน 100 ท่านแรกเท่านั้น ไม่จำกัดอายุ และกล้องที่ใช้ในการแข่งขัน รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ รางวัลชมเชย 10 รางวัล […]

การแข่งขันประกวดถ่ายภาพ “FYI CENTER – ONE SHOT KNOCKOUT”

อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ “FYI CENTER – ONE SHOT KNOCKOUT” วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560   ณ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์, สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทางออก 1

“ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

โครงการประกวดภาพถ่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ “ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี

ประกาศผลการตัดสิน โครงการประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และบริการทางการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี สามารถชมภาพที่ได้รับรางวัลได้ที่ http://rpst.or.th/lopburi/public/index/prize