โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 : ครั้งที่ 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  230,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพถ่ายประเพณีและเทศกาลทั่วประเทศที่มีคุณภาพ สวยงาม และภาพที่ได้จากการประกวดสามารถนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้คนในประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าสาระความงดงามของประเพณีไทย สู่นานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไป

โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ครั้งที่ 1

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ครั้งที่ 1

ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ครั้งที่ 1 จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระหว่างนี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถทักท้วงผลงานภาพถ่ายได้ ระหว่างวันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2566 (ปิดรับเวลา 16.00น.) โดยสามารถส่งคำทักท้วงพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาทาง e-mail มายัง rpst.info@gmail.com เท่านั้น (ไม่เปิดรับคำร้องเรียนต่างๆทางช่องทางอื่นๆ)

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ในหัวข้อ “ผ้าขาวม้าวิถีไทย ทอใจอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2566

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมประกวดภาพถ่ายผ้าขาวม้า IG ปี2023 นี้… สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ “ผ้าขาวม้าวิถีไทย ทอใจอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท ร่วมสนุกเพียงถ่ายภาพแสดงมุมมอง เกี่ยวกับผ้าขาวม้าในวิถีชีวิตแบบไทยๆ หรือร่วมสมัย ที่แสดงถึงการสืบทอด สืบสาน ต่อยอดในการใช้ผ้าขาวม้าในชีวิตประจำวันอย่างไม่ตกเทรนด์ . แล้วโพสต์ลงบนอินสตาแกรม (IG) ของท่าน ติดแฮชแท็ก #ผ้าขาวม้าวิถีไทยทอใจอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดให้เป็น “สาธารณะ” (Public) . สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ : ถึง 30 กรกฎาคม 2566