กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด “หนุมาน” (ปฐมบทแห่งจินตนาการ)

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมถ่ายภาพ สุดยอดแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูง โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด “หนุมาน” (ปฐมบทแห่งจินตนาการ)

วันเวลา-สถานที่จัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00-19:30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

วันเปิดรับสมัคร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20:00 น. โดยจะปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวนรับสมัคร

จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน

รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น (ไม่รับสมัครหน้างาน)

Update! ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก หากท่านที่มีรายชื่อต้องการยกเลิกการลงทะเบียน ขอความกรุณาแจ้งสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในลำดับสำรอง

ที่ผ่านมามีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านขาดโอกาสไป สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งต่อ ๆ ไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาในวันจริงโดยมิได้ทำการแจ้งทางสมาคมฯ ล่วงหน้าในเวลาที่กำหนด

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิกการร่วมกิจกรรม รายการ ONE SHOT KNOCKOUT โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด “หนุมาน” สามารถแจ้งสมาคมฯ ภายในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00น.

Adtapon Duangnim
Ampai Tilapornputt
Chaiyathat Miphan
Chalit Padoongcheep
Dacha Inprasit
Eakarin Ekartchariyawong
Hathaichanok Losunthonchai
Jirawat Saiwuttinon
Kanachai Morarat
Kanyarat Sirisrisornchai
Kitti Luangsrida
Lawanakorn Aksornmus
Malee Roekpornpipat
Manoon Pongpanpath
Narongchai Vora-adisak
Natsuda Chantara
Nattanart Prasomsri
Nattarut Boonyawanich
Norachai Kuves
Orn-anong Sonjaeng
Ornuma Wiwattarangkul
Paisan Kanchanapiboon
Pasinee Srisuruk
patara mesuwan
Phornuma Thephatsadin Na Ayuttaya
Pichaya Chulasiri
Pichayaporn Sanitcharoenpong
Piyapong Meesiri
Pongsarat Chootai
Poonpapapon Tunniew
Pornpol Wuttikrikunlaya
Pornthip Patchotikarn
Prasongjit Butsalee
Rachin Mapanya
Ranida Prakwankornburi
Sakunnee Thawonnikron
Somchai Imchoo
Somchat Tilapornputt
Somkhane Sawatdinak
Subpong Ittitanakul
Supachai Seetarbud
Suppajit Umavijanii
Surachate Suwanmanee
Suriya Phalaharn
Tapat Suntadchaiyo
Teerathut Notesiri
Thanathon Dangjuntuk
Theerapat Pawaprom
Therajade Klangnurak
Thossaphron Jitsomsuk

Vorakorn Kongkaeo
Wachirawit Iemlerkchai
Walaiphan Charoendet
Wanchalerm Khwammai
Weerawit Thitiworasith
Werayuth Piriyapornprapa
Wichai Siritaworajan
Wiwat Sirithaworachan
Worradirek Muksab
Yukolthorn Nasongkhla
โอภาส อังวรกุล
การุณย์ พรหมภักดี
กิตติ ธนไพศาลกิจ
กิตติภูมิ อุปการ์
คึรีขันธ์ ไชยพร
จิงโจ้ รุ่งฤกษ์วิวัฒน์
จิรวัฒน์ เพ็ชร์อำไพ
จิรวัฒน์ จางจันทร์
จิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย
ชฎาธาร ฉายปุริยานนท์
ณัชธกฤษณ์ สาระไชย
ณัฐพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
ติณณภพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ถิรมนัส สาระภิรมย์
ธนวัฒน์ ผลธัญญา
ธัญญลักษณ์ วุฒิรัฐโรจน์
ธำรงค์ มั่นคง
นพเก้า เชี่ยวชาญ
นราวิชญ์ กุศลสุข
พลวิช ธรรมศาล
พีรยุทธ ตอหิรัญ
ภานุจักษ์ มณีโชติ
ภูมิ์พัฒน์ ไชยรัตน์
ภูมิภัทร บวรศักดิ์
เมธา ตั้งจิตรเจริญ​
มนต์ชัย ประทีปพิชัย
วิเชียร ลิขิตประเสริฐ
วิรัตน์ กันฉลาด
สมโภช แตงไทย
สมบัติ รัตนโรจน์มงคล
สายธาร สมาทอง
สำรวย รัตนะมงคลกุล
สุมิตร วุฒิทวีพัฒน์
สุวรรณา ตปนียากรกช
เอกรินทร์ หงษ์ทอง
อนุพงค์ ทองจันทร์
อนุวัฒน์ วรรณราด
อมรพิกุล ฤทธิ์สิงห์
อรพรรณ จันนิ่ม
อิทธิพล ดีมี

สถานที่จอดรถ : ดิโอลด์สยามพลาซ่า บริเวณชั้นใต้ดิน และชั้น 7-9 (สามารถประทับตราได้ 6 ชั่วโมง)

สมัครที่นี่ (เต็มแล้ว)

https://www.eventbrite.com/e/one-shot-knockout-tickets-56273509582

กำหนดการ

13:00 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน พร้อมรับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

13:30 น. คณะกรรมการมอบโจทย์ ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

14:00-15:30 น. ช่วงเวลาการถ่ายภาพของผู้เข้าแข่งขัน

15:30-16:30 น. ผู้เข้าแข่งขันเลือกนำภาพ 1 ภาพมาส่ง ณ จุดที่กำหนด

17:30 น. ตัดสินภาพ โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สอง จำนวน 30 ภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพและคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 1 ภาพ

19:30 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

รายละเอียด กฎ กติกา

 1. ONE SHOT KNOCKOUT คือกิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขันโดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์พร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ โดยในการแข่งขันครั้งนี้จะให้เวลาถ่ายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00-15:30 น.
 2. หากประสงค์ทำการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ต้องแจ้งยกเลิกกับทางสมาคมฯ ภายในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00น.
 3. เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุด 1 ภาพ เพื่อนำส่งเข้าประกวด
 4. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สองจำนวน 30 ภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพ และคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 13 ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยผลการตัดสินและวิธีการถือว่าดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
 5. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดใดก็ได้ แต่จะไม่รับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องมือถือ
 6. ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน – ช่างภาพมืออาชีพ ช่างภาพมือสมัครเล่น และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย
 7. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายในรูปแบบ .jpeg เท่านั้น
 8. ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 9. สำหรับกล้องที่มีโปรแกรมตกแต่งภาพในตัวกล้องเลย สามารถใช้ทำการปรับแต่งภาพได้ แต่ภาพทุกภาพต้องเกิดจากการลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีซ้อนภาพหรือถ่ายซ้ำ
 10. กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 11. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ถ่ายภาพในสถานที่หวงห้ามซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันแข่งขัน หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลทุกกรณี
 12. ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่าย ทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำไปใช้
 13. กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้ง ทางผู้จัดจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

เปิดลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20:00 น.

*** (รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น ไม่รับสมัครหน้างาน) ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

E-mail : rpst.info@gmail.com