โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่

  

โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ Innovation Thailand Photo Contest 2018 Theme “One Shot Knockout: 7 Innovation Districts” โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • สถานที่จัดแข่งขัน: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 • วัน-เวลาที่แข่งขัน: วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้า เป็นต้นไป

รับสมัครจำนวน 100 ท่านแรกเท่านั้น ไม่จำกัดอายุ และกล้องที่ใช้ในการแข่งขัน

เปิดระบบลงทะเบียนแข่งขัน วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00น. เป็นต้นไป

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท และ Voucher มูลค่า 10,000 บาท จาก Shriro Marketing (Thailand) Ltd. พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ
 • รางวัลพิเศษ จาก Shriro Marketing (Thailand) Ltd.

รายละเอียด กฎ กติกา การแข่งขันถ่ายภาพรายการ ONE SHOT KNOCKOUT

 • ONE SHOT KNOCKOUT คือกิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขันโดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์พร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ
 • โดยปกติจะใช้เวลาถ่ายภาพประมาณ 2-4 ชั่วโมง (หรือขึ้นอยู่กับกำหนดการที่ระบุในแต่ละครั้ง)
 • เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุด 1 ภาพ เพื่อนำมาประกวด
 • คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สองพร้อมวิจารณ์ภาพและคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 8 ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยการตัดสินและวิธีการในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการตัดสิน
 • ไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดใดก็ได้ หรือ เครื่องมืออื่นๆในการบันทึกภาพเช่น โทรศัพท์มือถือ, Tablet เป็นต้น
 • ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 • สำหรับกล้องที่มีโปรแกรมตกแต่งภาพในตัวกล้องเลย สามารถใช้ทำการปรับแต่งภาพได้ แต่ภาพทุกภาพต้องเกิดจากการลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีซ้อนภาพหรือถ่ายซ้ำ
 • ในกรณีที่ใช้ อุปกรณ์ใดๆอย่างอื่นนอกเหนือจากกล้องถ่ายภาพทั่วไปที่สามารถบันทึกภาพได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ, Tablet, Notebook, ฯลฯ ต้องใช้ Application ที่มีความสามารถในการถ่ายภาพได้ จึงจะใช้ Application นั้นตกแต่งภาพได้
 • กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ถ่ายภาพในสถานที่หวงห้าม หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลทุกกรณี
 • ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันถ่ายภาพรายการ ONE SHOT KNOCKOUT Click ที่นี่