โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมจังหวัดขอนแก่น

โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งของ Innovation Thailand Photo Contest 2018 Theme “One Shot Knockout: 7 Innovation Districts” โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • วันที่จัดกิจกรรม: วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เริ่ม 10.00น.
 • สถานที่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ลานโปรโมชั่น ชั้น 1

รับสมัครบุคคลทั่วไป จำนวน 100 ท่าน ไม่จำกัดอายุ และกล้องที่ใช้ในการแข่งขัน

ลงทะเบียนแข่งขันที่นี่

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท และ Voucher มูลค่า 10,000 บาท จาก Shriro Marketing (Thailand) Ltd. พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ
 • รางวัลพิเศษ จาก Shriro Marketing (Thailand) Ltd.

กำหนดการ

 • 10.00น. – 10.30 น. ลงทะเบียน
 • 10.30น. – 10.40 น. กล่าวเปิดการจัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม  โดย คุณกนช รัติวานิช ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • 10.40น. – 10.50 น. แนะนำย่านนวัตกรรมในจังหวัดขอนแก่น โดย คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด
 • 10.50น. – 11.00 น. แนะนำกฏกติกาการประกวดถ่ายภาพในรูปแบบ One Shot Knockout โดย ผู้แทนสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 11.00น. – 14.00 น. เริ่มการแข่งขันประกวด One Shot Knockout ย่านนวัตกรรมในจังหวัดขอนแก่น
 • 14.00น. – 15.00 น. ส่งผลงานภาพถ่ายนวัตกรรม
 • 15.00น. – 17.00 น. ตัดสินการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมฯ
 • 17.00น. – 17.30 น. ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมฯ

รายละเอียด กฎ กติกา การแข่งขันถ่ายภาพรายการ ONE SHOT KNOCKOUT

 • ONE SHOT KNOCKOUT คือกิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขันโดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์พร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ
 • โดยปกติจะใช้เวลาถ่ายภาพประมาณ 2-4 ชั่วโมง (หรือขึ้นอยู่กับกำหนดการที่ระบุในแต่ละครั้ง)
 • เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุด 1 ภาพ เพื่อนำมาประกวด
 • คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สองพร้อมวิจารณ์ภาพและคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 8 ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยการตัดสินและวิธีการในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการตัดสิน
 • ไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดใดก็ได้ หรือ เครื่องมืออื่นๆในการบันทึกภาพเช่น โทรศัพท์มือถือ, Tablet เป็นต้น
 • ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 • สำหรับกล้องที่มีโปรแกรมตกแต่งภาพในตัวกล้องเลย สามารถใช้ทำการปรับแต่งภาพได้ แต่ภาพทุกภาพต้องเกิดจากการลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีซ้อนภาพหรือถ่ายซ้ำ
 • ในกรณีที่ใช้ อุปกรณ์ใดๆอย่างอื่นนอกเหนือจากกล้องถ่ายภาพทั่วไปที่สามารถบันทึกภาพได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ, Tablet, Notebook, ฯลฯ ต้องใช้ Application ที่มีความสามารถในการถ่ายภาพได้ จึงจะใช้ Application นั้นตกแต่งภาพได้
 • กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ถ่ายภาพในสถานที่หวงห้าม หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลทุกกรณี
 • ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันถ่ายภาพรายการ ONE SHOT KNOCKOUT Click ที่นี่