กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ One Shot Knockout สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย

กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ One Shot Knockout สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย

วันที่จัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00-20.30 น.

รับจำนวนจำกัด : เพียง 50 ท่านเท่านั้น (ไม่รับสมัครหน้างาน)

เปิดลงทะเบียน : วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 20:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันการถ่ายภาพ One Shot Knockout ณ สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคมนี้ ระหว่างเวลา 13:000-19:30 น. ทั้งนี้ภาพที่ได้จากการแข่งขันส่วนหนึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย จะนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ต่อไป

การแข่งขันครั้งนี้สามารถรับผู้เข้าแข่งขันได้จำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน โดยจะให้สิทธิ์ท่านที่ลงทะเบียนก่อน 50 ท่านแรก

เปิดระบบลงทะเบียนแข่งขัน วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 20.00น. เป็นต้นไป

กำหนดการแข่งขัน :

  • 13:00 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน พร้อมรับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส
  • 13:20 น. คณะกรรมการมอบโจทย์ ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
  • 13:30-17:30 น. ช่วงเวลาการถ่ายภาพของผู้เข้าแข่งขัน
  • 18:30 น. ผู้เข้าแข่งขันเลือกนำภาพ 1 ภาพมาส่ง ณ ห้อง 401 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  • 19:00 น. ตัดสินภาพ โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพ
  • 20:00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

หมายเหตุ

การแต่งกาย : แต่งกายสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น งดเว้น การใส่กางเกงยีนส์/เสื้อยืด รองเท้าแตะ

รายละเอียด กฎ กติกา การแข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT

1. ONE SHOT KNOCKOUT คือกิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขันโดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์พร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ โดยในการแข่งขันครั้งนี้จะให้เวลาถ่ายในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30-18:30 น. เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุด 1 ภาพ เพื่อนำส่งเข้าประกวด

2. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สองพร้อมวิจารณ์ภาพ และคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยผลการตัดสินและวิธีการถือว่าดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน

3. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดใดก็ได้ แต่จะไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในการถ่ายภาพประกวด

4. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายในรูปแบบ .jpg เท่านั้น

5. ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ

6. สำหรับกล้องที่มีโปรแกรมตกแต่งภาพในตัวกล้องเลย สามารถใช้ทำการปรับแต่งภาพได้ แต่ภาพทุกภาพต้องเกิดจากการลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีซ้อนภาพหรือถ่ายซ้ำ

7. กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

8. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ถ่ายภาพในสถานที่หวงห้ามซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันแข่งขัน หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลทุกกรณี

9. ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำไปใช้

10. กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้ง ทางผู้จัดจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน