โครงการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมเก็บบันทึกเรื่องราว สถาปัตยกรรม ตลอดจนผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่กับศูนย์การประชุมฯมากว่า 27 ปี โดยภาพที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นส่วนหนึ่งในคลังภาพประวัติศาสตร์ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่
(เปิดลงทะเบียนวันที่ 16-26 มกราคม 2562)

วันเวลาจัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 21.00 น.

วันเปิดรับสมัคร : วันที่ 16 -26 มกราคม 2562 หรือปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวนรับสมัคร

สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 200 ท่าน

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน : ช่างภาพมืออาชีพ ช่างภาพมือสมัครเล่น และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

กำหนดการแข่งขัน

08.00 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน พร้อมรับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

08.30 น. คณะกรรมการมอบโจทย์ ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

08.45 – 17.00 น. ช่วงเวลาการถ่ายภาพของผู้เข้าแข่งขัน

17.00 – 17.30 น. ผู้เข้าแข่งขันเลือกนำภาพ 1 ภาพมาส่ง ณ จุดที่กำหนด

18.30 น. ตัดสินภาพ โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สอง จำนวน 30 ภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพ และคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 13 ภาพ

20.30 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

 รายละเอียด กฎ กติกา การแข่งขันถ่ายภาพรายการ ONE SHOT KNOCKOUT

 1. ONE SHOT KNOCKOUT คือกิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขันโดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์พร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ โดยในการแข่งขันครั้งนี้จะให้เวลาถ่ายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.45 – 17.00 น. เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุด 1 ภาพ เพื่อนำส่งเข้าประกวด
 2. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สองจำนวน 30 ภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพ และคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 13 ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยผลการตัดสินและวิธีการถือว่าดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดใดก็ได้ แต่จะไม่รับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องมือถือ และไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในการถ่ายภาพประกวด
 4. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายในรูปแบบ .jpeg เท่านั้น
 5. ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 6. สำหรับกล้องที่มีโปรแกรมตกแต่งภาพในตัวกล้องเลย สามารถใช้ทำการปรับแต่งภาพได้ แต่ภาพทุกภาพต้องเกิดจากการลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีซ้อนภาพหรือถ่ายซ้ำ
 7. กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 8. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ถ่ายภาพในสถานที่หวงห้ามซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันแข่งขัน หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลทุกกรณี
 9. ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำไปใช้
 10. กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้ง ทางผู้จัดจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 รายนามคณะกรรมการ

 • ม.ร.ว.สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์         รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ (ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • คุณนิติกร กรัยวิเชียร         เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
 • คุณกนก สุริยสัตย์         กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
 • คุณขจร พีรกิจ          กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
 • คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์          กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพฯ
 • คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์          กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพฯ
 • คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์          กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพฯ

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องลงทะเบียนสมัครในระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.rpst.or.th หรือสมัครที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่
(เปิดลงทะเบียนวันที่ 16-26 มกราคม 2562)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โทร. 0 2229 3000 หรือ rpst.info@gmail.com