กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT ครั้งที่ 61 : The PARQ

The PARQ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนผู้สนใจในการถ่ายภาพทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT ครั้งที่ 61 ชิงเงินรางวัลกว่า 125,000 บาท และร่วม AFTER PARTY สุดเอกซ์คลูซีฟหลังจบงาน

วันจัดกิจกรรม : เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 น.
สถานที่ : ชั้น 1 อาคาร The PARQ (เดอะ ปาร์ค)
แผนที่ : https://goo.gl/maps/V7QeM2zVsKDuGXxu8
 
เปิดลงทะเบียนรับสมัคร : จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
 
ลงทะเบียนเข้าแข่งขันที่นี่
รับสมัครเบื้องต้น 100 คน (แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีสมาชิกสมาคม ฯ ตลอดจนผู้ที่รักการถ่ายภาพทั่วไปให้ความสนใจในกิจกรรม One Shot Knockout และ DUO Shots Knockout จากทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเยอะมากขึ้นเรื่อย ๆ ทางสมาคม ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนจำนวนตัวเลขการเปิดรับสมัครตามการพิจารณาของคณะทำงานโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลยอดเยี่ยม 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

* พิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

 • สำหรับผู้ไปถึงที่งานและลงทะเบียนเข้างานเรียบร้อย 100 ท่านแรก จะได้รับ ECO Thumb Drive มูลค่า 350 บาท รวมเป็นมูลค่าของรางวัลพิเศษทั้งสิ้น 35,000 บาท
 • ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วม AFTER PARTY สุดเอกซ์คลูซีฟ

 

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-17.30 น.

10.00 น.           ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน พร้อมรับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

10.40 น.           กล่าวต้อนรับ แนะนำสถานที่และขอบเขตพื้นที่การถ่ายภาพ อธิบายหลักเกณฑ์การแข่งขันพร้อมมอบโจทย์ / ถ่ายภาพหมู่

11.00-14.00 น. ช่วงเวลาการถ่ายภาพของผู้เข้าแข่งขัน

14.00-15.00 น. ผู้เข้าแข่งขันเลือกผลงาน 1 ผลงานมาส่ง ณ จุดส่งภาพที่กำหนด

15.00-15.30 น. เจ้าหน้าที่จัดการไฟล์ภาพที่ส่งประกวด

15.30-17.30. น. ตัดสินภาพ / ประกาศผล / พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน / ถ่ายภาพร่วมกัน

 

หมายเหตุ :

 • สงวนสิทธิ์รางวัลสำหรับ “ผู้ที่อยู่จนจบงานหลังการประกาศผลเท่านั้น”
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนได้แล้ว หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รายการ ONE SHOT KNOCKOUT ขอความกรุณาแจ้งสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในลำดับสำรอง ภายในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00 น. ทาง email มาที่ rpst.info@gmail.com เนื่องด้วยที่ผ่านมา มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านขาดโอกาสไป สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งต่อ ๆ ไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาในวันจริงโดยมิได้ทำการแจ้งทางสมาคมฯ ล่วงหน้าในเวลาที่กำหนด

 

รายละเอียด กฎ กติกา การแข่งขันถ่ายภาพรายการ ONE SHOT KNOCKOUT

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลในรูปแบบ DSLR หรือ Mirrorless หรือ กล้อง Compact ที่มีความละเอียดมากกว่า 16 ล้านพิกเซล ขึ้นไป
 • “ไม่อนุญาต” ให้ใช้โดรน หรือ อุปกรณ์สมาร์ทโฟนรวมถึงแท็บเล็ตในการถ่ายภาพประกวดครั้งนี้
 • ONE SHOT KNOCKOUT คือ กิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขันโดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์พร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ โดยในการแข่งขันครั้งนี้จะให้เวลาถ่าย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-17.30 น. เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุด 1 ภาพ เพื่อนำส่งเข้าประกวด
 • คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สองจำนวน 30 ภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพ และคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 20 ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยผลการตัดสินและวิธีการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
 • ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายในรูปแบบ .jpeg เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 • สำหรับกล้องที่มีโปรแกรมตกแต่งภาพในตัวกล้องเลย สามารถใช้ทำการปรับแต่งภาพได้ แต่ภาพทุกภาพต้องเกิดจากการลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีซ้อนภาพหรือถ่ายซ้ำ
 • กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ถ่ายภาพในสถานที่หวงห้ามซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันแข่งขัน หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลทุกกรณี
 • ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาคาร The PARQ  สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 • กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนได้แล้ว หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รายการ ONE SHOT KNOCKOUT ขอความกรุณาแจ้งสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในลำดับสำรอง ภายในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00 น. ทาง email มาที่ rpst.info@gmail.com เนื่องด้วยที่ผ่านมา มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านขาดโอกาสไป สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งต่อ ๆ ไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาในวันจริงโดยมิได้ทำการแจ้งทางสมาคมฯ ล่วงหน้าในเวลาที่กำหนด

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล 

ก่อนทำการตัดสินใจลงทะเบียน โปรดทำการศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม Link นี้ www.theparq.com/page/privacy-policy

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : rpst.info@gmail.com