กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT งานสมโภชพระอาราม ๑๙๒ ปีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันที่จัดกิจกรรม วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 17:00-22:30 น.
จำนวนผู้เข้าแข่งที่เปิดรับสมัคร : 80 ท่าน
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เปิดลงทะเบียน : วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 20:00 น.

สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ One Shot Knockout ครั้งที่ 57 ภายในงานสมโภชพระอาราม ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 มกราคมนี้ ระหว่างเวลา 17:00-22:30 น.

รางวัล

• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

• รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

กำหนดการแข่งขัน

17:00 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ ศาลาสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมรับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

17:30 น. คณะกรรมการมอบโจทย์ ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

17:30-20:15 น. ช่วงเวลาการถ่ายภาพของผู้เข้าแข่งขัน

20:30 น. ผู้เข้าแข่งขันเลือกนำภาพ 1 ภาพมาส่ง ที่จุดรับภาพที่จะแจ้งให้ทราบในตอนรับโจทย์

21:00 น. ตัดสินภาพ โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพ

22:30 น. ประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

หมายเหตุ **กรุณาแต่งกายสุภาพ งดเว้นการสวมกระโปรงสั้น และกางเกงขาสั้น**

รายละเอียด กฎ กติกา การแข่งขัน

1. ONE SHOT KNOCKOUT คือกิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อ

การถ่ายภาพก่อนการแข่งขัน โดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์พร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ โดยในการแข่งขันครั้งนี้จะให้เวลาถ่ายในวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 17:30-20:15 น. เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุด 1 ภาพ เพื่อนำส่งเข้าประกวด

2. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 13 ภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพ และหาอันดับของรางวัล

โดยผลการตัดสินและวิธีการถือว่าดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน

3. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดใดก็ได้ แต่จะไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในการถ่ายภาพประกวด

4. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายในรูปแบบ .jpeg เท่านั้น

5. ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ

6. สำหรับกล้องที่มีโปรแกรมตกแต่งภาพในตัวกล้องเลย สามารถใช้ทำการปรับแต่งภาพได้ แต่ภาพทุกภาพต้อง

เกิดจากการลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีซ้อนภาพหรือถ่ายซ้ำ

7. กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

8. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ถ่ายภาพในสถานที่หวงห้ามซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันแข่งขัน หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วน

บุคคลทุกกรณี

9. ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมาคมถ่ายภาพแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำไปใช้

10. กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้ง ทางผู้จัดจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน

11. ผู้สมัครทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ถ้าไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันได้ ในวันเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม โดยติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทร. 097 250 0058 หรือส่ง email แจ้งที่ rpst.info@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 12:00 น. ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับท่านอื่นที่ลงชื่อสำรองไว้ มิฉะนั้นชื่อของท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครครั้งต่อ ๆ ไป (Black List)