หนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

หนังสือ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” รวบรวมภาพฝีพระหัตถ์ทั้ง 200 ภาพ (มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่มาก่อน) ที่จัดแสดงในงานนิทรรศการ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ภัณฑรักษ์: อ. นิติกร กรัยวิเชียร) พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม คุณภาพเยี่ยม

สถานที่และจุดจำหน่าย

ขณะนี้ จุดวางจำหน่ายมี 3 จุด

 • จุดที่ 1 : บริเวณชั้น 5 ของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • จุดที่ 2 : บริเวณที่ทำการสมาคม ถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • จุดที่ 3: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สยามสแควร์

วัน-เวลาจำหน่าย

 • เปิดวางจำหน่ายเป็นครั้งแรก ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560
 • 10.00น.-19.30น. (ถ้ากรณีจำหน่ายหมดก่อนก็จะปิดก่อนเวลา)
 • เนื่องจากกระบวนการผลิตล่าช้าจึงสามารถจำหน่ายในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้เพียง 5,000 เล่ม
 • ท่านที่มาซื้อในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 หากหนังสือไม่พอ หมดก่อนที่จะถึงคิว จะให้สิทธิ์ในการสั่งจองได้ทุกท่าน ไม่เกินท่านละ 5 เล่ม และนัดให้มารับหนังสือภายหลัง (ชำระเงินเมื่อได้รับหนังสือ ไม่รับโอนหรือจ่ายเงินล่วงหน้า)
 • ท่านที่มาหลังจากวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 (ปิดรับ 20.00น.) จะไม่มีการรับจอง
 • (ปิดการรับจองทางช่องทางนี้) สำหรับการจัดส่งต่างจังหวัด เปิดรับออเดอร์ระหว่างวันที่ 10-20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทาง LINE ของร้านจำหน่ายสินค้าของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Line ID: baccshop)
 • ในการจัดจำหน่ายครั้งต่อไปจะประกาศให้ทราบทาง Website และ Facebook สมาคมฯ

หมายเหตุ เวลาพักเบรคการจำหน่ายหนังสือ มี 2 รอบ

รอบ1 : 14.00น.-14.30น.
รอบ2 : 17.00น.-17.30น.

ราคาจำหน่าย

 • ปกอ่อน เล่มละ 199 บาท
 • ปกแข็ง เล่มละ 999 บาท

หมายเหตุ รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

จำนวนเล่มต่อคนที่สามารถซื้อได้

เนื่องจากมีความต้องการหนังสือแห่งประวัติศาสตร์เล่มนี้สูงมาก แต่จำนวนที่พิมพ์มีจำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าถึงประชาชนคนไทยให้ได้มากที่สุด จึงขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อดังนี้

 • ปกอ่อน ซื้อได้ไม่เกินท่านละ 5 เล่ม
 • ปกแข็ง ซื้อได้ไม่เกินท่านละ 1 เล่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เป็น จะเปิดจำหน่าย “เฉพาะปกอ่อน”
 • ไม่รับจองล่วงหน้าทุกช่องทาง
 • ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
 • หนังสือ “ปกแข็ง” ใช้เวลาในการผลิตที่นานกว่า จึงยังไม่มีกำหนดวางจำหน่าย สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้ในวันไหนต่อไป เมื่อเปิดจำหน่ายแล้ว จำกัดให้ซื้อท่านละ 1 เล่ม เนื่องจากพิมพ์จำนวนเพียง 3,000 เล่ม โปรดติดตามได้ทาง Facebook หรือ Website สมาคมฯ