ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย” ที่เป็นเรื่องที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานภาพถ่ายจะได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกัน และสามารถซักถามข้อข้องใจเรื่องลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและงานสร้างสรรค์ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องลิขสิทธิ์เป็นอย่างดี

เหมาะสำหรับ:

  • ผู้ทำการค้าขายเกี่ยวกับรูปภาพ
  • ผู้ประกวดภาพถ่าย
  • ผู้ที่ต้องการอัพเดตเรื่องราวเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ในปัจจุบัน

วิทยากร:

ภัตตินันท์ ภัทรานวัช

  • Partner – Bangkok Legal Consulting Company Limited
  • อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัน-เวลา: วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่: ณ ห้องสมาคมฯ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คุณทศพร นิธินันทน์ (ทศพร) 090 726 4880
rpst.info@gmail.com