โครงการประกวดภาพถ่าย Photo from Home ครั้งพิเศษ (Special by Wiko) หัวข้อ “สิ่งเล็กๆที่ฉันรัก (My Little Things)”

รู้แหละว่าเหงา รู้แหละว่าอยากออกไปถ่ายภาพ … แต่สมาคมฯ อยากให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย

โครงการประกวดภาพถ่าย Photo from Home ครั้งพิเศษ หัวข้อ “สิ่งเล็กๆที่ฉันรัก (My Little Things)” ในครั้งนี้เปิดรับภาพจาก “บุคคลทั่วไป” โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลโดย วีโก สมาร์ทโฟน (Wiko) ซึ่งภาพที่ส่งมาร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพที่ถ่ายใน “บริเวณบ้าน คอนโด หรือ ภายในอาณาเขตที่พักอาศัย”

กำหนดส่งภาพ : 20-31 พฤษภาคม 2563

รางวัลการประกวด (แบ่งเป็น 2 ประเภท)

 1. ประเภททั่วไป  (ไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ)
  โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน Wiko รุ่น  View4 Lite (2GB+64GB) จำนวน รางวัล 
 2. ประเภทภาพที่ถ่ายจากสมาร์ทโฟน Wiko
  โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน Wiko รุ่น  View4 Lite (2GB+64GB) จำนวน 2 รางวัล 

วิธีส่งภาพ

 • ส่งภาพถ่ายผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ http://www.rpst.or.th/photocontest/mylittlethings/
 • โดยผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครในระบบเว็บของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง
 • เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อทำการ Upload ภาพถ่ายได้ทันที และสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลาจนถึงวันปิดรับการส่งภาพ
 • ระบบจะทำการคัดแยกประเภทของภาพโดยอัตโนมัติ

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพ

 • บุคคลทั่วไป

กำหนดส่งภาพ

 • 20-31 พฤษภาคม 2563

กติกาการส่งภาพ

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมต้อง ผู้ส่งผลงาน จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย 
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายเองจากที่บ้าน คอนโด หรือ ภายในอาณาเขตที่พักอาศัยเท่านั้น สามารถส่งได้ทั้งภาพสีและขาวดำ เนื้อหาของภาพต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น 
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายในระหว่าง 1 มี.31 . 2563 
 4. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า2,400 pixels (Pixel Dimension) และ ด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่า4,000pixelsในรูปแบบ.jpgเท่านั้น 
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ(หากผิดกติกาข้อนี้จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใดๆทั้งสิ้น) 
 6. สามารถปรับแต่งได้แต่ห้ามทำการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการ 
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆในระบบการส่งภาพให้ถูกต้องครบถ้วนมิฉนั้นอาจถูกตัดสิทธิ์การการประกวด 
 8. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเองห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด 
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลของภาพที่ส่งเข้าประกวดตามที่ระบุไว้ในระบบรับภาพ หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด 
 10. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5ภาพ 
 11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือการประกวดภายในของสมาคมชมรมหรือองค์กรอื่นใด 
 12. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้ 
 13. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายและคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้ 
 14. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆและมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท 
 15. ไฟล์ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงานแต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทยจำกัด มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่ายและชิ้นงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรและประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย 
 16. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน 
 17. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด