อบรมถ่ายภาพในโครงการ “สร้างรายได้เสริมด้วยภาพถ่าย”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ มูลนิธิส่งสริมการถ่ายภาพ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมถ่ายภาพในโครงการ “สร้างรายได้เสริมด้วยภาพถ่าย” เพื่อเปิดโอกาสและจุดประกายในการสร้างรายได้เสริมที่ยั่งยืนจากงานภาพถ่าย

โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านการถ่ายภาพ การจัดแสงเบื้องต้น การขายงานภาพถ่ายในระบบ Stock Photo และการต่อยอดไปยังการขายงานภาพถ่ายในรูปแบบ NFT จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วิทยากร

 1. คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ อุปนายกสมาคมฯ ในหัวข้อ  การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยโทรศัพท์มือถือ
 2. คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ อุปนายกสมาคมฯ  ในหัวข้อ การจัดแสงสำหรับงานภาพถ่ายเบื้องต้น
 3. คุณสุระ นวลประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญการขายภาพในระบบ Stock Photo ในหัวข้อ การส่งภาพขายใน stock photo เบื้องต้น
 4. คุณวรพจน์ ธาราศิริกุล CTO JVentures ในหัวข้อ NFT กับผลดีต่อศิลปินไทย

รูปแบบการอบรม               Online ผ่าน Application Zoom รุ่นละ 40 คน

ระยะเวลาการอบรม           ทุกวันเสาร์ 9.00-11.00 น.

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • มีอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพดิจิทัลได้ ไม่ว่าจะเป็น กล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ Tablet ฯลฯ
 • มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/Tablet และลงแอพพลิเคชั่น ZOOM พร้อมใช้งาน

รุ่นที่ 1

ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ในหัวข้อ  การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยโทรศัพท์มือถือ

ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ในหัวข้อ การจัดแสงสำหรับงานภาพถ่ายเบื้องต้น

ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ในหัวข้อ การส่งภาพขายใน stock photo เบื้องต้น

ครั้งที่ 4 : วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ในหัวข้อ NFT กับผลดีต่อศิลปินไทย

รุ่นที่ 2

ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ  การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยโทรศัพท์มือถือ

ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ การจัดแสงสำหรับงานภาพถ่ายเบื้องต้น

ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ การส่งภาพขายใน stock photo เบื้องต้น

ครั้งที่ 4 : วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ NFT กับผลดีต่อศิลปินไทย

รุ่นที่ 3

ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ในหัวข้อ  การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยโทรศัพท์มือถือ

ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ในหัวข้อ การจัดแสงสำหรับงานภาพถ่ายเบื้องต้น

ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ในหัวข้อ การส่งภาพขายใน stock photo เบื้องต้น

ครั้งที่ 4 : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ในหัวข้อ NFT กับผลดีต่อศิลปินไทย

รุ่นที่  4

ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ในหัวข้อ  การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยโทรศัพท์มือถือ

ครั้งที่ 2 :  วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ในหัวข้อ การจัดแสงสำหรับงานภาพถ่ายเบื้องต้น

ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ในหัวข้อ การส่งภาพขายใน stock photo เบื้องต้น

ครั้งที่ 4 : วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ในหัวข้อ NFT กับผลดีต่อศิลปินไทย

รุ่นที่  5

ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ในหัวข้อ  การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยโทรศัพท์มือถือ

ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ในหัวข้อ การจัดแสงสำหรับงานภาพถ่ายเบื้องต้น

ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ในหัวข้อ การส่งภาพขายใน stock photo เบื้องต้น

ครั้งที่ 4 : วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ในหัวข้อ NFT กับผลดีต่อศิลปินไทย

 

ค่าสมัคร ท่านละ 200 บาท

โอนเงิน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา พัฒนาการ 17

ชื่อบัญชี “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล รหัสโครงการ (MP-64-0053)”

เลขบัญชี 064-0-41659-4

โอนแล้วแจ้ง ชื่อ-นามสกุล/ Email / เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่ rpst.info@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณ ณภัชป์ 092-654-9446

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

 

 1. การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยโทรศัพท์ มือถือ
 • ทำความรู้จักกับกล้องถ่ายภาพของโทรศัพท์มือถือ การทำงาน คำสั่งและฟังก์ชั่นต่างๆของกล้องมือถือ
 • ควบคุมกล้องมือถือให้ได้อย่างช่างภาพมืออาชีพ
 • แนะนำมุมมองในการถ่ายภาพประเภทต่างๆเช่นการถ่ายภาพบุคคล การถ่ายวิวทิวทัศน์ การถ่ายอาหารหรือสินค้ารวมไปจนถึง การเลือกฉากหลังของภาพ
 • แนะนำแอฟพิเคชั่นในการแก้ไขและตกแต่งภาพเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 • Q&A
 1. การจัดแสงสำหรับงานภาพถ่ายเบื้องต้น
 • เรียนรู้เรื่องของแสง ชนิดของแสง อารมณ์ของภาพที่เกิดจากแสงแบบต่างๆ อารมณ์ของภาพที่เกิดจากการวางตำแหน่งแสงแบบต่างๆ การใช้แสงธรรมชาติ การเลือกมุมที่จะให้แสงส่งเสริมสิ่งของที่ถ่ายให้มากที่สุด
 • แนะนำการเลือกใช้แสงเบื้องต้น หลักการวัดแสง การปรับภาพให้สวยงามเหมาะสม
 • จัดแสงถ่ายภาพทางการค้า
 • ความเข้าใจพื้นฐานในการนำการถ่ายภาพและทฤษฎีศิลป์มาใช้ในการขายของ เปลี่ยนสภาพจิตใจตัวเองให้เป็นผู้บริโภคและมองด้วยสายตาผู้บริโภคว่าต้องการอะไร
 • แนะนำการอ่านตัวสินค้าที่จะต้องถ่ายเพื่อให้สามารถเลือกมุม และอธิบายตัวสินค้าให้เป็นภาพให้ได้มากที่สุด การจัดองค์ประกอบ จัดแสงแบบต่างๆ
 • ทดลองจัดแสงโดยใช้แสงธรรมชาติ และไฟstudio รวมถึงการดัดแปลงวัสดุที่มีในบ้านเพื่อช่วยในการจัดแสง
 • Q&A
 1. การส่งภาพขายใน stock photo เบื้องต้น
 • ปรับมุมมองงาน Stock Photo และ Stock Video สำหรับคนที่ถ่ายภาพแนวอื่นมาก่อน
 • เทคนิคเปลี่ยนงานประจำ งานอดิเรก หรือแนวภาพที่ชอบและถนัด ให้ทำเงินจากการขายภาพออนไลน์
 • วิธีถ่ายภาพส่งขายออนไลน์ให้มีงานที่ตลาดต้องการส่งตลอดเวลา ไม่มี “ตัน”
 • เทคนิคหาแหล่งอ้างอิงสำหรับการผลิตงานที่ “ตลาดต้องการอย่างแท้จริง”
 • เคล็ดลับหา “แนวทางการถ่าย” ที่ช่วยเพิ่มโอกาสการขายมากขึ้น
 • เทคนิคและเคล็ดลับเรื่อง Keywords และ Description หัวใจสำคัญในงานขายภาพออนไลน์
 • แนะนำเว็บขายภาพที่เป็น Top 3 ของวงการ พร้อม Tips and Tricks สำหรับส่งแต่ละเว็บ
 • Spec ของไฟล์ภาพที่สามารถส่งขายได้ “ทุกเว็บ” จากการทำงานครั้งเดียว
 • ตัวอย่างนักถ่ายภาพที่เริ่มขายภาพ Stock Photo ในวัยเกษียณ และประสบความสำเร็จ
 • Q&A
 1. NFT กับผลดีต่อศิลปินไทย
 • บล็อคเชน คืออะไร
 • NFT คืออะไร?
 • NFT มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?
 • NFT กับวงการศิลปะ
 • NFT กับศิลปินในเมืองไทย
 • Q&A