ทริปถ่ายภาพ หลวงพระบาง ลมหายใจแห่งมรดกโลก ประเทศลาว

 

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560-2561 –  ทริปถ่ายภาพ “หลวงพระบาง ลมหายใจแห่งมรดกโลก”

8-11 ธันวาคม  2560 โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่าใช้จ่ายทริปถ่ายภาพ หลวงพระบาง ลมหายใจแห่งมรดกโลก

 1. สมาชิกสมาคมฯ 14,500 บาท
 2. บุคคลทั่วไป 15,500 บาท

เงื่อนไขราคา

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง
 • ราคานี้รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%
 • สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท
 • พิเศษ! สำหรับสมาชิกที่สำรองที่นั่งก่อน วันที่ 15 ตุลาคม 2560 สามารถจ่ายในราคาเพียง “14,000 บาท”

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
 2. ส่งสลิปใบโอนเงิน กรุณาสแกนหรือถ่ายภาพสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่อีเมล์ rpst.trip@gmail.com และพร้อมเก็บหลักฐานไว้หากมีเหตุขัดข้อง
 3. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทริปเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 083-436-9360

ค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้

 • ราย 1 ปี 500 บาท
 • ราย 3 ปี 1,200 บาท
 • ตลอดชีพ 10,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทสำหรับสมาชิกใหม่

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมฯ

 1. โอนเงินค่าสมาชิก เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
 2. ส่งสลิปใบโอนเงิน กรุณาสแกนหรือถ่ายภาพสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่อีเมล์ rpst.trip@gmail.com และพร้อมเก็บหลักฐานไว้หากมีเหตุขัดข้อง
 3. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทริปเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 083-436-9360

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

15.30 น. ถึงหลวงพระบาง เช็คอินเข้าที่พัก
17.00 น. ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินพระธาตุพูสี และแสงสีเมืองหลวงพระบางยามค่ำคืน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านมีชัยผล
22.00 น. พักผ่อนนอนหลับฝันดี

วันที่ 9 ธันวาคม 2560

05.30 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง
06.45 น. เที่ยวชมตลาดเช้าที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารที่ตลาดเช้า ชิมข้าวจี่ กาแฟลาวที่ร้านกาแฟประชานิยม ซึ่งร้านนี้เป็นร้านธรรมดามากกับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกแต่เมื่อได้ชิมกาแฟ หรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่อร่อย
08.30 น. ชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของวัดใหม่สุวรรณภูมารามซึ่งเป็นวัดที่จะอัญเชิญพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปะล้านช้างที่สวยงาม
09.30 น. สักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาวและเข้าชมพระราชวังหลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม
11.00 น. นมัสการพระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตาเหมือนแตงโมคว่ำ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจีน
13.30 น. ชมการทำเครื่องเงิน การทอผ้าที่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี
15.30 น. ชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลพร้อมจัดเซ็ทถ่ายภาพสาวงามหลวงพระบางและฟ้อนนางแก้ว
20.30 น. เลือกเดินซื้อของฝากของที่ระลึกที่ตลาดมืดหรือตลาดกลางคืนพร้อมรับประทานอาหารตามอัธยาศัย(เลือกซื้อรับประทานเอง)
21.00 น. กลับที่พัก พักผ่อน

วันที่ 10 ธันวาคม 2560

07.00 น.  บริการอาหารเช้า
08.00 น.  เดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทสู่ น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลังน้ำตกตาดกวางสีเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ
12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง
13.30 น.  เที่ยวชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปะของล้านช้าง ดูได้จากหลังคาและศิลปะของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา เดินเที่ยวชม วัดเชียงม่วน วัดจุมฆ้อง บรรยากาศริมฝั่งน้ำโขงยามเย็น
17.00 น.  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารในเมืองหลวงพระบาง
21.00 น.  กลับที่พัก พักผ่อน

วันที่ 11 ธันวาคม 2560

07.00 น.  ตื่นเช้าสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้าหรือท่านใดต้องการไปถ่ายภาพพระบิณฑบาตรอีกครั้ง ก็ต้องออกแต่เช้า
08.00 น.  เก็บภาพบรรยากาศเช้าของเมืองหลวงพระบางอย่างอิสระ
12.00 น.  อาหารเที่ยง
13.00 น.  เตรียมตัวเดินทางไปสนามบิน

กำหนดการวันส่งภาพและวันตัดสินภาพประกวดทริป “หลวงพระบาง ลมหายใจแห่งมรดกโลก”

หมดเขตส่งภาพ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

ตัดสินภาพ วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

13.00 น. เริ่มตัดสิน การตัดสินภาพจะทำการตัดสินแบบเปิดเผย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 2 ปทุมวัน กรุงเทพฯ พร้อมรับคำแนะนำและวิจารณ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลังจากเสร็จสิ้นการตัดสิน

 

รายการสามัญประจำทริป

 1. Memory Cards จำนวนเต็มพิกัด (ยืมเพื่อนๆถ้าจำเป็น) หรือฟิล์มหลายๆ
 2. ตรวจสอบถ่าน ต้องเต็มเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ พร้อม …ขาตั้งกล้อง+สายลั่นชัตเตอร์
 3. หมวกกันแดด หรือ/และทาครีมกันแดด
 4. แต่งกายตามสบาย
 5. เลนส์ ช่วงต่างๆ ครบช่วง เต็มพิกัด
 6. เหมือนเดิมครับ กล้องครับ อย่าลืมกล้อง ….
 7. หลักฐานการชำระเงิน
 8. แท่นชาร์ตถ่านกล้อง ปลั้ก 3 ตาหรือสายพ่วงเผื่อมือถือ และอุปกรณ์ที่ต้องชาร์ตไฟ
 9. คู่มือกล้อง (สำหรับมือใหม่ ถึงใหม่มาก) ถ่ายเอกสารหรือนำคู่มือกล้องติดตัวไปด้วย
 10. ฟิลเตอร์ C-PL สำหรับถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
 11. ฟิลเตอร์ ND หรือกราดูเอท ครึ่งซีก สำหรับถ่ายแสงเช้าพระอาทิตย์ขึ้น
 12. ไฟฉาย