คณะกรรมการอำนวยการโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ขอประกาศผลการตัดสินภาพที่ได้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อที่จะนำขึ้นทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยคัดเลือกภาพยอดเยี่ยมจำนวนภาพ 48 ภาพ จาก 6 หัวข้อ และภาพที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ จำนวนทั้งสิ้น 33 ภาพ

ดูภาพที่เข้ารอบทั้งหมด