การบรรยายเรื่อง “กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายและการจัดนิทรรศการ”

photosandexhibitions

 

การบรรยายเรื่อง “กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายและการจัดนิทรรศการ”
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
บรรยายโดย อลิซ วิชช์โชติ 

**ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย***
เปิดรับจำนวน 25 ท่าน โดยจะเปิดให้สำรองที่นั่งวันที่ 24  กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น.
สามารถสำรองที่นั่งได้ที่นี่