กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2557-2558

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2557-2558

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2557-2558

จังหวัดสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ราชบุรี

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557

“เยือนสามถิ่นวัฒนธรรม…สามวิถีธรรมชาติ…มรดกเก่าแก่อันทรงคุณค่า”

“ท่องเที่ยวถ่ายภาพเชิงเกษตรวัฒนธรรม…ชมอีกหนึ่งภูมิปัญญาไทยกับขั้นตอนการเก็บตาลของชาวสวนพื้นเมืองเพชรบุรี…ชิลๆลับสมองในการค้นหามุมมองการถ่ายภาพที่ท้าทายกับโจทย์ในทริป พร้อมท่องเที่ยวโดยรถรางนำเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆรอบตัวเมืองราชบุรี…ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวบ้านในบรรยากาศแสงเช้ายามรุ่งอรุณ…เรียนรู้การลำเลียงขนส่งทางน้ำและการปอกมะพร้าวแบบดั้งเดิมของชาวสวนแม่กลอง…ร่วมสืบสานวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดขนอนที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และควรค่าแก่การอนุรักษ์รวมถึงการเผากะลามะพร้าวพร้อมการแสดงช่วงแสงโพล้เพล้ในมุมมองที่แปลกตา”

โดยวิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล และสต๊าฟสมาคมฯ คอยดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด

เปิดรับสมัคร 40 ท่าน ทางสมาคมฯจะอัพเดตรายชื่อทาง Facebook เฉพาะผู้ที่โอนเงินแล้วเท่านั้น

สมาชิกที่จองทริปสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ราชบุรี รับเสื้อยืดสีขาว
รุ่นพิเศษ Limited Edition จากทางสมาคมฯ ท่านละ 1 ตัว (มอบในวันออกเดินทางร่วมกิจกรรมฯ)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ราชบุรี
1. สมาชิกสมาคมฯ 5,500 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%)
2. บุคคลทั่วไป 6,000 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที)
กรณีสมาชิกท่านใดต้องการพักเดี่ยว กรุณาจ่ายเพิ่ม 400 บาท

หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 6 มื้อ, ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม, ค่าโรงแรมที่พัก, ค่าเดินทางโดยรถบัส, ค่าเดินทางโดยรถราง, ค่าแบบทั้งหมด, ค่าประกันภัย, ค่าภาษี vat 7 % และค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 2 %
2.ค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ราย 1 ปี 500 บาท ราย 3 ปี 1,200 บาท และตลอดชีพ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทสำหรับสมาชิกใหม่
3.สามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯ และใช้สิทธิรับส่วนลดได้ทันที

หมายเหตุ วัตถุประสงค์ของการจัดทริปเพื่อเพิ่มความรู้และฝึกทักษะความสามารถด้านการถ่ายภาพให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ การขออนุญาตองค์กรสถานที่และบุคคลที่เป็นแบบ ติดต่อโดยในนามสมาคมฯ ฉะนั้นเพื่อภาพลักษณ์ของสมาคมฯ นอกจากการส่งประกวดภาพแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ห้ามทุกท่านนำภาพถ่ายหรือวีดีโอในทริปไปจำหน่ายเพื่อการค้าหรือหารายได้ส่วนตัว

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-2-72015-1
  – ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
 2. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าอบรมมาที่ rpst_trip@hotmail.com พร้อมรายละเอียดดังนี้
  ชื่อ-นามสกุล/เลขที่สมาชิก/เบอร์โทรศัพท์/กล้องถ่ายภาพที่ใช้/จำนวนเงินที่ชำระ/ธนาคาร/Size เสื้อ
  ( Sรอบอก34 ,Mรอบอก36 ,L รอบอก40 ,XLรอบอก42 ,XXLรอบอก44 ,XXXLรอบอก 50 )
 3. สอบถามรายละเอียดที่ คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 0834369360 Fax : 02-785-5099

กำหนดการวันเดินทาง
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557
06.00 น. รถออกจากปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต *ปั๊ม ปตท. ปั้มแรกหลังจากที่ลงทางด่วนดินแดง (มุ่งหน้าไปรังสิต) ก่อนถึงแยกสุทธิสาร
***กรุณาตรงต่อเวลา***
โดยระหว่างเดินทางจะมีการแนะนำถึงโปรแกรมตลอดทริป พร้อมรับฟังการชี้แจงโจทย์ในทริปที่ท้าทาย ต่อด้วยการแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพและวิธีการคิดก่อนถ่ายภาพ โดยวิทยากรจากสมาคมฯ พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนรถ
08.00 น. เดินทางถึง “สวนตาลโตนด” จังหวัดเพชรบุรี สวนพืชโบราณปลูกเรียงรายเป็นระเบียบ เก็บเกี่ยวความงามของธรรมชาติที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาของมนุษย์ ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวสวนตาล เช่น การเก็บ การปอก การเคี่ยว และการทำน้ำตาลโตนด
10.00 น. รับประทานของว่าง ขนมตาลและน้ำตาลสด จากสวนใหม่ๆสดๆ
11.00 น. เดินทางออกจากสวนตาล
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ “จัดจ้าน” ร้านอาหารเจ้าอร่อยของเมืองราชบุรี
13.30 น. เดินทางถ่ายภาพด้วยรถรางนำเที่ยว พาถ่ายภาพรอบตัวเมืองราชบุรี อาทิเช่น
1.บริเวณพระพุทธฉายเขางู
2.วัดอรัญญิกาวาส
3.วัดมหาธาตุ
4.โรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่
5.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี
6.หอศิลป์ร่วมสมัย Tao Hong Tai : D-Kunst
7.บริเวณริมแม่น้ำถนนวรเดช-หอนาฬิกา
8.สะพานรถไฟ จุฬาลงกรณ์
โดยมีวิทยากรท้องถิ่น ให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สำคัญตามสถานที่ต่างๆในเมืองราชบุรี สมาชิกสามารถสร้างสรรค์ภาพโดยอิสระตามอัธยาศัย กับการเดินเก็บภาพตามหัวข้อ “โจทย์ในทริป”
18.00 น. รถรางนำเที่ยวพาสมาชิกทุกท่านมาที่พัก ”โรงแรมสเปซ 59”  โรงแรมเปิดใหม่ในตัวเมืองราชบุรี นำสัมภาระเข้าที่พัก Check In พักผ่อนสบายๆ
18.30 น. สมาชิกเริ่มส่งไฟล์ภาพ “โจทย์ในทริป 3 ภาพ” ให้กับสต๊าฟ
19.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำแบบซุ้มบุฟเฟต์ ณ ลานบริเวณโรงแรม
20.30 น. ตัดสินภาพประเภทหัวข้อ “โจทย์ในทริป 3 ภาพ” โดยคณะกรรมการตัดสินภาพจะทำการคัดภาพเข้ารอบ 25-30 เปอร์เซ็นต์ของภาพที่ส่งมาทั้งหมด ทุกภาพที่เข้ารอบจะได้รับคะแนนสะสมภาพละ 1 คะแนน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนในการใช้สมาธิและพัฒนามุมมอง โดยในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้จะมีความพิเศษคือ ภาพของท่านใดที่ได้เข้ารอบสุดท้ายหรือได้รับ Accept จำนวน 1-3 ภาพ จะได้รับของรางวัลพรีเมี่ยมจากทางสมาคมฯ สนับสนุนโดย บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด โดยหลังจากการตัดสินภาพเสร็จจะมีการวิจารณ์แลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองในการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างสมาชิกและสต๊าฟ
22.00 น. กลับเข้าห้องพัก นอนหลับฝันดี พักผ่อนให้เต็มอิ่ม เพิ่มพลังแบต เตรียมพร้อมสำหรับวันรุ่งขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557
05.00 น. พร้อมกันที่รถบัสหน้าโรงแรม
05.30 น. เดินทางถึง “ห้วยไม้เต็ง” เก็บภาพบรรยากาศแสงเช้าพร้อมวิถีชีวิตยามรุ่งอรุณของชาวบ้าน
07.00 น. ออกเดินทางไปอำเภออัมพวา
08.00 น. เดินทางถึง “สวนมะพร้าว” อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน พืชสวนที่นิยมปลูกตามท้องร่อง รับประทานอาหารเช้ากับข้าวต้ม กาแฟ โอวัลติน ปาท่องโก๋ร้อนๆ
09.00 น. ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าว ชาวบ้านอัมพวา กับวิธีการเก็บและการลำเลียงมะพร้าวทางน้ำ รวมถึงขั้นตอนการปอกและเผามะพร้าว อีกหนึ่งอาชีพที่มีชื่อเสียงจากเมืองแม่กลอง
11.30 น. เดินทางออกจากสวน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร “ใบตอง”
13.00 น. กลับถึงโรงแรม เก็บสัมภาระออกจากที่พัก Check Out
14.00 น. พร้อมกันที่รถ ออกเดินทางจากโรงแรมโดยรถบัส
14.30 น. เดินทางถึง “พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน” จังหวัดราชบุรี ถ่ายภาพการเรียน การสอน การแสดงหนังใหญ่กับนักแสดงจำนวนมาก
17.00 น. รับประทานอาหารว่างรองท้อง
18.30 น. ถ่ายภาพแสงเย็นช่วงโพล้เพล้กับการเล่นหนังใหญ่วัดขนอนแบบโบราณ โดยการใช้ไฟสุมกะลามะพร้าวจุดเผาให้แสงสว่างที่งดงาม นักแสดงเล่นอยู่หลังจอ แต่การเล่นหนังใหญ่นั้น จะเล่นอยู่หน้าจอ ซึ่งเป็นการนำหนังใหญ่และโขนมาเล่นรวมกัน เรียกว่าการเล่นหนังติดตัวโขน โดยผู้แสดงจะมีศิลปินพื้นบ้าน และศิลปินมืออาชีพมารวมกัน
19.30 น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
20.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร “เฮือนโบราณ” โดยหลังจากรับประทานอาหารจะมีการประกาศผลการประกวด และมอบรางวัลให้กับผู้ที่ภาพเข้ารอบได้ Accept “โจทย์ในทริป” และการมอบของรางวัลทั้ง 10 รางวัลให้กับสมาชิกที่ชนะการประกวดภาพถ่ายในทริปครั้งที่ 3/2556-2557 จังหวัดปราจีนบุรี-นครนายก ทริปที่ผ่านมา
21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.30 น. ถึงกรุงเทพฯ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง โดยสวัสดิภาพ

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2557-2558

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศและความเหมาะสม

หมายเหตุเพิ่มเติม
1.ในกรณีที่เดินทางไปด้วยตัวเอง ทางสมาคมฯจำเป็นต้องคิดอัตราการเข้าร่วมการเดินทางตามอัตราปกติ เนื่องจากทางสมาคมฯต้องการสนับสนุนให้ทุกท่านเดินทางร่วมไปกับเหล่าสมาชิก เพื่อทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการเดินทางร่วมกันครั้งนี้
2.โปรดระบุว่าเป็นสมาชิก “มือใหม่” ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางทีมงานจัดกลุ่มแยกดูแลพิเศษสำหรับท่าน โดยเฉพาะการดูแลทางด้านพื้นฐานการถ่ายภาพกับ ทีม Staff
3.กรุณาส่งไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงแบบสบายๆ เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อสำหรับใช้ทำบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ ทางอีเมล์ rpst_trip@hotmail.com (สมาชิกที่เคยส่งมาแล้วไม่ต้องส่งอีก หรือถ้าเคยส่งแล้วต้องการเปลี่ยนรูปก็สามารถส่งมาใหม่ได้)
4.สมาชิกท่านใดต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมล์ rpst_trip@hotmail.com

กำหนดการวันส่งภาพและวันตัดสินภาพประกวด
ทริปจังหวัดสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิการยน 2557
หมดเขตส่งภาพ
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557
13.00 น. เริ่มการตัดสินภาพจะทำการตัดสินแบบเปิดเผย ณ RBS ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
16.00 น. ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย พร้อมรับคำแนะนำและวิจารณ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17.00 น. สิ้นสุดการประกวดภาพและวิจารณ์
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ประกาศผลทาง Facebook สมาคมฯ

รายการสามัญประจำทริป
1.Memory Cards จำนวนเต็มพิกัด (ยืมเพื่อนๆถ้าจำเป็น) หรือฟิล์มหลายๆ
2.ตรวจสอบถ่าน ต้องเต็มเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ พร้อม …ขาตั้งกล้อง+สายลั่นชัตเตอร์
3.หมวกกันแดด หรือ/และทาครีมกันแดด
4.แต่งกายตามสบาย
5.ข้าวของจำเป็นประจำตัว สำหรับพัก 1 คืน + ของใช้สำหรับธุระส่วนตัวแบบเร่งด่วนพร้อมใช้ก่อน
6.เลนส์ ช่วงต่างๆ ครบช่วง เต็มพิกัด
7.เหมือนเดิมครับ กล้องครับ อย่าลืมกล้อง ….
8.หลักฐานการชำระเงิน
9.เสื้อกันฝนสำหรับผู้ถือกล้อง และถุงกันน้ำเข้าของตัวกล้องและเลนส์ (Camera Rain Coat) แบบทำเองหรือซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพครับ (เผื่อ)
10.แท่นชาร์ตถ่านกล้อง ปลั้ก 3 ตาหรือสายพ่วงเผื่อมือถือ และอุปกรณ์ที่ต้องชาร์ตไฟ (ยกเว้นคนถ่าย)
11.คู่มือกล้อง (สำหรับมือใหม่ ถึงใหม่มาก) ถ่ายเอกสารหรือนำคู่มือกล้องติดตัวไปด้วย หากสมาชิกมีข้อสงสัยในการปรับอุปกรณ์ต่างๆ Staff  จะทราบหลักการปรับกล้องเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่อาจหาปุ่มควบคุมนั้นได้ยากเนื่องจากปัจจุบันกล้องมีรุ่นต่างๆหลากหลายมาก การนำคู่มือไปจะช่วยให้การตอบคำถามเร็วขึ้นครับ
12.สายต่อพ่วงกล้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ Card Reader พร้อมสายต่อไปยังคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะต้องใช้ในการ Load ภาพ ขณะที่ยังอยู่ในทริป

รายชื่อวิทยากรทริปจังหวัดสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ราชบุรี
01.บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
02.พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล 

รายชื่อสต๊าฟทริปจังหวัดสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ราชบุรี
01.สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
02.สุรพล สุคำทัศน์
03.สัญชัย ลุงรุ่ง
04.ณกฤช จรูญศรีรักษ์
05.นริศ เกตุอำพันธ์
06.ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
07.จิรวัฒน์ พึ่งสมวงศ์
08.ไพฑูรย์ เพ็ชรศิริ
09.นพพร อัจฉริยประภา
10.กิติ กิตติพงศ์สถาพร
11.ปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์
12.ปิยาภรณ์ ขาวเขียว
13.สรยา คงรักษา
14.พิชชาพร มาระเนตร