กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2557-2558

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2557-2558

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2557-2558

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2557-2558

จังหวัดเชียงราย วันที่ 4-7 ธันวาคม 2557 (4วัน 3คืน)

“สัมผัสลมหนาวบนยอดดอย…ร่วมตามรอยอารยธรรมล้านนา”

“ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกและอากาศที่หนาวเย็นบนยอดดอย…เก็บภาพไออุ่นของแสงเช้ากับชาวบ้านทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรบนหลังม้า…ตามรอยแผนที่เดินทางของเณรขี่ม้าบนยอดภูและในลำธาร…สัมผัสวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงคอยาวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน…พร้อมถ่ายภาพชาวเขาเก็บใบชาบนแถบเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหมอก ในพื้นที่ไร่ชาที่กว้างใหญ่กว่าพันไร่ โดยปลูกโค้งวนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันได…ร่วมสนุกกับเด็กชาวเขาเล่นโล้ชิงช้าและถ่ายทอดความเป็นอยู่ในหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าต่างๆ…เพิ่มพูนภาพประทับใจกับประเพณีปล่อยโคมยี่เป็งจำนวนมากที่งดงามในดินแดนถิ่นล้านนาเมืองเหนือ…พักผ่อนสบายๆกับการนั่งรถรางเที่ยวพร้อมถ่ายภาพรอบตัวเมือง และเดินเล่นที่ถนนคนเดินเชียงราย…ไหว้พระและชมความงามสุดตระการตาเปรียบดั่งสวรรค์ที่วัดร่องขุ่น…เยี่ยมพิพิธภัณฑ์บ้านดำผลงานศิลปะลํ้าค่ามากมายทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านประติมากรรม…พร้อมออกเดินทางไปชิมชาและชมดอกไม้สวยในสถานที่โอบล้อมด้วยภูเขากว้างใหญ่และอากาศดีตลอดทั้งปี”

โดยวิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล และสต๊าฟสมาคมฯ

เปิดรับสมัคร 40 ท่าน ทางสมาคมฯจะอัพเดตรายชื่อทาง Facebook เฉพาะผู้ที่โอนเงินแล้วเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดเชียงราย

1. สมาชิกสมาคมฯ 12,000 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%)
2. บุคคลทั่วไป 14,000 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที)
กรณีสมาชิกท่านใดต้องการพักเดี่ยว กรุณาจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท (รวม 3 คืน)

หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 10 มื้อ, ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม, ค่าที่พักโรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน), ค่าเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ, ค่ารถรางนำเที่ยวรอบเมือง, ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่, ค่าจัดแบบทั้งหมด, ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง, ค่าภาษี vat 7 % และค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 2 %
2.ค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ราย 1 ปี 500 บาท ราย 3 ปี 1,200 บาท และตลอดชีพ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทสำหรับสมาชิกใหม่
3.สามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯ และใช้สิทธิรับส่วนลดได้ทันที
4. ค่าใช้จ่ายดังกล่าว *ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถในการเดินทางไปจังหวัดเชียงราย* (หากสมาชิกต้องการให้ทางสมาคมฯจองตั๋วเครื่องบินให้ กรุณาแจ้งมาพร้อมการสมัคร)
5.สมาชิกท่านที่สนใจต้องการร่วมทริป กรุณารีบตัดสินใจจองตั๋วเครื่องบินราคาถูกในช่วงนี้ได้ เพราะวันเวลาที่จัดทริปตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุดยาว คาดว่ายิ่งเวลานานไปตั๋วเครื่องบินอาจมีราคาแพงหรือที่นั่งของสายการบินไม่เพียงพอได้ ซึ่งสมาชิกอาจจองด้วยตนเองหรือให้ทางสมาคมฯจองให้ก็ได้

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  1. โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-2-72015-1
    – ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
  2. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าอบรมมาที่ rpst_trip@hotmail.com
  3. สอบถามรายละเอียดที่ คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 0834369360 Fax : 02-785-5099

หมายเหตุ วัตถุประสงค์ของการจัดทริปเพื่อเพิ่มความรู้และฝึกทักษะความสามารถด้านการถ่ายภาพให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ การขออนุญาตองค์กรสถานที่และบุคคลที่เป็นแบบ ติดต่อโดยในนามสมาคมฯ ฉะนั้นเพื่อภาพลักษณ์ของสมาคมฯ นอกจากการส่งประกวดภาพแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ห้ามทุกท่านนำภาพถ่ายหรือวีดีโอในทริปไปจำหน่ายเพื่อการค้าหรือหารายได้ส่วนตัว

กำหนดการวันเดินทาง 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ถ่ายภาพชาวเขากระเหรี่ยงคอยาวเล่นน้ำในลำธาร, -ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าต่างๆในหมู่บ้าน
เวลา 09.30 น.และ 11.30 น. นัดพบกัน ณ “ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง” จังหวัดเชียงราย เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ นำสัมภาระเข้าที่พัก “โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย” โรงแรมรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว Check In เข้าห้องพัก (รถตู้มารับที่สนามบินเพื่อไปส่งโรงแรม มีสองรอบ เวลา 09.30น. และ 11.30น.)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ “ภูแล” ร้านอาหารชื่อดังในตัวเมืองเชียงราย พร้อมแนะนำสต๊าฟประจำกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มต่างๆ รวมถึงแจกโจทย์หัวข้อกิจกรรมในทริป
14.00 น. ถ่ายภาพชาวเขา “กระเหรี่ยงคอยาว” กับวิถีชีวิตริมลำธาร
15.00 น. ถ่ายภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆในหมู่บ้าน อาทิเช่น กระเหรี่ยงคอยาว, ม้ง, อาข่า, มูเซอ
18.00 น. เดินทางออกจากหมู่บ้าน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ “ร้านลีลาวดี” ในบรรยากาศรับลมหนาวริมน้ำแม่กก พร้อมชมการฟ้อนรำและการแสดงในชุดต่างๆของชาวเหนือล้านนา สำหรับต้อนรับสมาชิกสมาคมฯโดยเฉพาะ
21.00 น. กลับถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ภาพโดย : พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

ภาพโดย : พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 : ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอย, -ถ่ายภาพเด็กชาวเขาเล่นโล้ชิงช้า, -ถ่ายภาพวิถีชีวิตในหมู่บ้านชาวเขา, -เณรขี่ม้าลงจากภูเขาและวิ่งในลำธาร, -ถ่ายภาพประเพณีปล่อยโคมยี่เป็ง,
04.30 น. พบกันที่ล๊อบบี้หน้าโรงแรม
05.30 น. ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบนยอดดอย
06.00 น. ถ่ายภาพ “เด็กชาวเขาเล่นโล้ชิงช้า” อีกหนึ่งกิจกรรมการละเล่นของเด็กชาวดอย
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนดอย
09.00 น. ถ่ายภาพวิถีชีวิตในหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ “ซี แอนด์ ซี” ร้านอาหารที่มีสไตล์แปลกใหม่ของอำเภอแม่จัน
14.00 น. ถ่ายภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจาก “สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง” ในจังหวัดเชียงราย ขี่ม้าลงจากภูเขาและขี่ม้าวิ่งในลำธาร โดยที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของพระและสามเณรจากวัดเมืองเหนือ ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว Unseen ของเมืองไทย
16.00 น. เดินทางออกจากวัด
17.00 น. เดินทางถึง “วัดแม่สลองใน” วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี ของเชียงราย
18.00 น. ตื่นตาตื่นใจกับงานประเพณีลอยโคมยี่เป็งเต็มทั่วท้องฟ้าช่วงโพล้เพล้ ในบรรยากาศวัดเก่าแก่โบราณสถาปัตยกรรมล้านนาเชียงรายเป็นฉากหลังที่สวยงาม โดยหนุ่มสาวในชุดชาวเหนือและชาวบ้านจำนวนมากเข้ามาร่วมแรงร่วมใจ ในการสืบสานประเพณีลอยโคมยี่เป็งที่งดงาม เพิ่มพูนภาพประทับใจในประเพณีและวัฒนธรรมอันเลื่องลือระบือไกลของชาวไทย
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ “หลู้ลำ” ในบรรยากาศริมน้ำแม่กก
21.00 น. กลับถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ภาพโดย : รชฎ วิสราญกุล

ภาพโดย : รชฎ วิสราญกุล

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 : ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นบนดอย, -ถ่ายภาพเณรขี่ม้าบิณฑบาตร, -ไหว้พระที่วัดร่องขุ่น, -ถ่ายภาพที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ, -นั่งรถรางชมสถานที่สำคัญและถ่ายภาพรอบเมือง, ช๊อปปิ้งถนนคนเดินเชียงราย
04.30 น. พบกันที่ล๊อบบี้หน้าโรงแรม
05.30 น. ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบนยอดดอย
06.00 น. ถ่ายภาพเรื่องราวอีกมุมหนึ่งของวิถีชีวิตพระภิกษุสงฆ์และสามเณรขี่ม้าบิณฑบาตร จาก“สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง” ในจังหวัดเชียงราย
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าบนดอย
08.30 น. พร้อมกันที่รถ ออกเดินทางไปไหว้พระ
09.30 น. ไหว้พระและชมความงามสุดตระการตาที่ “วัดร่องขุ่น” ออกแบบและก่อสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผู้ซึ่งอุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ
11.00 น. เที่ยวชมพร้อมถ่ายภาพที่ “พิพิธภัณฑ์บ้านดำ” สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม อาคารแห่งนี้ภายนอกมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบกาแล ส่วนภายในเน้นจัดแสดงผลงานศิลปะลํ้าค่ามากมาย
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ “เอกโอชา” ร้านอาหารเจ้าอร่อยในตัวเมือง
14.00 น. นั่งรถรางเที่ยวถ่ายภาพรอบเมือง ชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดมิ่งเมืองหรือวัดช้างมูบ, วัดพระสิงห์, วัดพระแก้ว, หอนาฬิกาเชียงราย
17.00 น. เดินช๊อปปิ้งพร้อมถ่ายภาพ “ถนนคนเดินเชียงราย” หรือกาดเจียงฮายรำลึก บริเวณถนนธนาลัยสุดสาย เต็มไปด้วยสินค้าแฮนด์เมด มีของตกแต่งบ้าน ของพื้นเมือง ของที่ระลึกวางขายมากมายยาวเหยียด
18.30 น. กลับถึงโรงแรมที่พัก
19.00 น. พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม และโหลดภาพโจทย์ในทริปคนละ 3 ภาพ ร่วมสังสรรค์พร้อมรับประทานอาหาร โดยจะมีการมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่ชนะการประกวดภาพถ่ายในทริปครั้งที่ 4/2557-2558 ทริปสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ราชบุรีที่ผ่านมา
20.30 น. ตัดสินภาพถ่ายประเภทหัวข้อ “โจทย์ในทริป 3 ภาพ” โดยกรรมการตัดสินภาพจะทำการคัดภาพเข้ารอบ 25-30 เปอร์เซ็นต์ของภาพที่ส่งมาทั้งหมด ทุกภาพที่เข้ารอบจะได้รับคะแนนสะสมภาพละ 1 คะแนน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนในการใช้สมาธิและพัฒนามุมมอง โดยในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้จะมีความพิเศษคือ ภาพของท่านใดที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือได้รับ Accept จำนวน 1-3 ภาพ จะได้รับของที่ระลึกจากบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด
22.00 น. พักผ่อนเตรียมความพร้อมสำหรับวันรุ่งขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 : ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวเขาเก็บไร่ชา
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. ออกเดินทางไปไร่ชา
08.00 น. ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวเขาเก็บใบชา ณ “ไร่ชาฉุยฟง” บนแถบเทือกเขาสูง ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1,200 เมตร และมีบรรยากาศโดยรอบปกคลุมด้วยหมอกตลอดปี ด้วยความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่กว่าพันไร่ และปลูกโค้งวนตามสันเขาลดหลั่นเป็นขั้นบันได จึงดูสวยงามแปลกตาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงราย
10.30 น. เดินทางออกจากไร่ชา
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ “ท่าน้ำภูแล” ร้านอาหารริมน้ำแม่กก โดยหลังจากรับประทานอาหาร จะมีการมอบของที่ระลึกจากบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด สำหรับผู้ที่ได้ภาพผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากโจทย์ในทริป 3 ภาพ
13.00 น. ถึงโรงแรม เก็บสัมภาระ Check Out
14.00 น. พร้อมกันที่รถ เดินทางออกจากโรงแรมแวะชิมชาและชมดอกไม้สวย พร้อมนั่งรถรางเที่ยวชมไร่ชา สถานที่โอบล้อมด้วยภูเขากว้างใหญ่และอากาศดีตลอดทั้งปี
16.00 น. แวะซื้อของฝาก
17.00 น. รถตู้มาส่ง ณ “ท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง” เชียงราย
18.00 น. แยกย้ายกันกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ภาพโดย : บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ

ภาพโดย : บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศและความเหมาะสม

********************************************************************************************

หมายเหตุเพิ่มเติม
1.โปรดระบุว่าเป็นสมาชิก “มือใหม่” ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางทีมงานจัดกลุ่มแยกดูแลพิเศษสำหรับท่าน โดยเฉพาะการดูแลทางด้านพื้นฐานการถ่ายภาพกับ ทีม Staff
2.กรุณาส่งไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงแบบสบายๆ เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อสำหรับใช้ทำบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ ทางอีเมล์ rpst_trip@hotmail.com (สมาชิกที่เคยส่งมาแล้วไม่ต้องส่งอีก หรือถ้าเคยส่งแล้วต้องการเปลี่ยนรูปก็สามารถส่งมาใหม่ได้)
3.สมาชิกท่านใดต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมล์ rpst_trip@hotmail.com

 

กำหนดการวันส่งภาพและวันตัดสินภาพประกวดทริปจังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
หมดเขตส่งภาพ
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557
13.00 น. เริ่มตัดสินเวลาการตัดสินภาพจะทำการตัดสินแบบเปิดเผย ณ RBS ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
16.00 น. ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายทริปเชียงราย พร้อมรับคำแนะนำและวิจารณ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17.00 น. สิ้นสุดการประกวดภาพและวิจารณ์

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
ประกาศผลทางเว็ปไซด์สมาคมฯ  www.rpst.or.th และ Facebook สมาคมฯ

รายการสามัญประจำทริป
1.Memory Cards จำนวนเต็มพิกัด (ยืมเพื่อนๆถ้าจำเป็น) หรือฟิล์มหลายๆ
2.ตรวจสอบถ่าน ต้องเต็มเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ พร้อม …ขาตั้งกล้อง+สายลั่นชัตเตอร์
3.หมวกกันแดด หรือ/และทาครีมกันแดด
4.แต่งกายตามสบาย
5.ข้าวของจำเป็นประจำตัว สำหรับพัก 3 คืน + ของใช้สำหรับธุระส่วนตัวแบบเร่งด่วนพร้อมใช้ก่อน
6.เลนส์ ช่วงต่างๆ ครบช่วง เต็มพิกัด
7.เหมือนเดิมครับ กล้องครับ อย่าลืมกล้อง ….
8.หลักฐานการชำระเงิน
9.เสื้อกันหนาว (บนดอยอากาศจะเย็นมาก)
10.แท่นชาร์ตถ่านกล้อง ปลั้ก 3 ตาหรือสายพ่วงเผื่อมือถือ และอุปกรณ์ที่ต้องชาร์ตไฟ (ยกเว้นคนถ่าย)
11.คู่มือกล้อง (สำหรับมือใหม่ ถึงใหม่มาก) ถ่ายเอกสารหรือนำคู่มือกล้องติดตัวไปด้วย
12.สายต่อพ่วงกล้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ Card Reader พร้อมสายต่อไปยังคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะต้องใช้ในการ Load ภาพ ขณะที่ยังอยู่ในทริป
13.ฟิลเตอร์ C-PL สำหรับถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
14.ฟิลเตอร์ ND หรือกราดูเอท ครึ่งซีก สำหรับถ่ายแสงเช้าพระอาทิตย์ขึ้น
15.ไฟฉาย

รายชื่อวิทยากรทริปจังหวัดเชียงราย
01.บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
02.พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

รายชื่อสต๊าฟทริปจังหวัดเชียงราย
01.สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
02.สุรพล สุคำทัศน์
03.ไพฑูรย์ เพ็ชรศิริ
04.ณกฤช จรูญศรีรักษ์
05.นริศ เกตุอำพันธ์
06.ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
07.กิติ กิตติพงศ์สถาพร
08.ปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์
09.ปิยาภรณ์ ขาวเขียว
10.สรยา คงรักษา