ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการประกวดภาพถ่าย พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

หมายเหตุ: ชื่อ File ภาพและการจัดเรียงไม่เกี่ยวกับอันดับคะแนนแต่อย่างใด

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกภาพที่เข้ารอบสุดท้ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย พิศเจริญเอกรงค์ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการจัดการประกวดจึงได้ประกาศภาพที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ภาพ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ชมภาพที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ และสามารถส่งคำประท้วง หรือคัดค้านภาพที่ทำผิดกติกามายังสมาคม ฯ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 18:00 น. เพื่อที่คณะกรรมการจัดการประกวดจะได้ทำการตรวจสอบภาพที่ถูกร้องเรียนในกระบวนการต่อไป

ผู้ที่พบการทำผิดกติกา ต้องการจะร้องเรียนคัดค้านภาพที่เข้ารอบสุดท้าย สามารถส่งคำประท้วง พร้อมอธิบายประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพที่มีปัญหามาที่ อีเมล์ rpst.info@gmail.com  โดยสมาคม ฯ จะเก็บข้อมูลทุกอย่างของผู้ประท้วงเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

กติกาการประกวด
http://www.rpst.or.th/pictorial2018/

คณะกรรมการตัดสิน

  1. . รังสรรค์ ตันติวงศ์
  2. . ยรรยง โอฬารชิน
  3. . วรนันท์ ชัชวาลทิพากร
  4. . ดาว วาสิกศิริ
  5. . สวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ
  6. . ไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ
  7. . รชฏ วิสราญกุล