โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 5

banner2

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 5
เสวนาเชิงสร้างสรรค์แบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพ
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

WORLD STREET PHOTOGRAPHY TODAY

ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ ช่างภาพสตรีทที่ได้รับรางวัลจากการประกวดระดับโลกหลายรางวัลอาทิ The Winner จากการประกวด Miami Street Photography Festival 2014 รางวัล The Winner ประเภท Street Photographer จาก EyeEm Awards และยังได้รับเลือกเป็น 1ใน20 ช่างภาพสตรีทที่ทรงอิทธิพลที่สุดจาก streethunter.net จะมาพูดถึงความเป็นไปของ street photography จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างในแต่ละยุคสมัย แนวทางที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และแนะนำช่องทางในการส่งผลงาน

สำหรับสมาชิกสมาคมฯและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่าน เข้าฟังเสวนาได้ ฟรี รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.eventbrite.com

 

RPST Talks - STREET PHOTOGRAPHY  (1)

RPST Talks - STREET PHOTOGRAPHY