ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย Pride of ASEAN

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ใน ปี 2562 นี้ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายครั้งสำคัญของประเทศ “Pride of ASEAN” ชิงรางวัลกว่า 50 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจระดับอาเซียนในการจัดทำหนังสือภาพและจัดแสดงภาพถ่ายในงานประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT 2019) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2562 นี้

The winners of the Pride of ASEAN Photo Contest are announced. The project with approximately $13,000 in total cash prizes is hosted by National News Bureau Of Thailand in collaboration with The Ministry of Foreign Affairs, Thailand and the Royal Photographic Society of Thailand.

Winning Gallery / Link ผลการประกวด

https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2101047739944169

รางวัลชนะเลิศ : นาย จามิกร ศรีคำ
ประเทศ : ไทย (Thailand)
สถานที่ : พระธาตุยาคู

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : สัญชัย บัวทรง
ประเทศ : ลาว (Laos)
สถานที่ : พระธาตุหลวง เวียงจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : จิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์
ประเทศ : ไทย (Thailand)
สถานที่ : จ.กาญจนบุรี

รางวัลชมเชย

หัวข้อการประกวด

Pride of ASEAN” หรือ “ความภาคภูมิใจแห่งอาเซียน” เป็นภาพที่แสดงถึงความงดงามของภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม หรือ แสดงออกถึงความร่วมมือกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างสมาชิกประชาคมอาเซียน

สามารถส่งภาพที่บันทึกจากกล้องทุกชนิด ทั้งกล้อง Digital และ กล้องบรรจุฟิล์ม รวมถึงกล้องจากสมาร์ทโฟน โดรน เป็นต้น โดยต้องเป็นภาพที่ถูกบันทึกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (อายุภาพไม่เกิน 10 ปี 3 เดือน) ณ ประเทศที่เป็น “สมาชิกประชาคมอาเซียน” ดังต่อไปนี้

 1. ประเทศไทย (Thailand)
 2. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
 3. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
 4. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
 5. ประเทศลาว (Laos)
 6. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
 7. ประเทศเมียนมา หรือ พม่า (Myanmar)
 8. ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
 9. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
 10. ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

รางวัล ในรายการประกวดภาพถ่าย “Pride of ASEAN”

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 50 รางวัล

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 1. คุณ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (Mr. Waranun Chutchawantipakorn, National Artist, Hon. FRPST)
  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 2. คุณ ดาว วาสิกศิริ (Mr. Dow Wasiksiri, Chairman of Panel of Judges)
  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. คุณ วินิจ รังผึ้ง (Mr. Vinid Rungpueng)
  ผู้อำนวยการกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 4. คุณ อดุล ตัณฑโกศัย (Mr. Adul Tanthakosai)
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. คุณ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Mr. Wannapong Surarochprajak, Hon. FPVS)
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์  ฟักประไพ
  ผู้แทนจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (National News Bureau of Thailand)
 7. คุณ สุภาพร  ครุสารพิศิฐ
  ผู้แทนจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (National News Bureau of Thailand)
 8. คุณ อนุชา นาคฤทธิ์
  ผู้แทนจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (National News Bureau of Thailand)
 9. คุณ ภควัต พรหมเพ็ญ
  ผู้แทนจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (National News Bureau of Thailand)
 10. ดารัณ เจริญวงศ์
  ผู้แทนจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (National News Bureau of Thailand)