บริการ สแกนฟิล์ม ด้วยเครื่องสแกนคุณภาพสูง (Professional Film Scanning Service)

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการสแกนฟิล์มแล้วด้วยเครื่องสแกนคุณภาพสูง Hasselblad Flextight X5

ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น.

ขนาดที่รับสแกน
24*35 mm, 57*57, 57*42 mm, 4*5 in

อัตราค่าบริการในการสแกนฟิล์ม
ค่าบริการ Mb ละ 2 บาท โดยสแกนเป็นฟอร์แมท Tiff
(ค่าบริการขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง)

พิเศษ!!! สมาชิกสมาคมฯ จะได้รับส่วนลด 20%

สอบถามเพิ่มเติม: 097 250 0058