ขอเชิญชม นิทรรศการภาพถ่าย เเละ ศิลปะ “ในดินเเดนเเห่งความสุข” (REALM OF HAPPINESS) โดย หรรษา ตั้งมั่นภูวดล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม นิทรรศการภาพถ่าย เเละ ศิลปะ “ในดินเเดนเเห่งความสุข” (REALM OF HAPPINESS) โดย หรรษา ตั้งมั่นภูวดล (Hansa Tangmanpoowadol) ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2555 (จากสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพเเห่งประเทศไทย) นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับประเทศ เเละ นานาชาติ จำนวน 158 ผลงาน รวมถึงภาพเขียนด้วยสื่อรูปแบบต่างๆ 36 ชิ้นงาน ร้อยเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาพความสุขของคนไทย วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่น ความงดงามของธรรมชาติ เเละภาพถ่ายในมุมมองที่สร้างสรรค์

จัดเเสดงระหว่าง: วันที่ 9-30 กันยายน 2561
สถานที่: ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
พิธีเปิด: วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น.
พิเศษ! ในวันเปิดงานนิทรรศการ สำหรับทุกท่านที่ร่วมมาเป็นเกียรติในวันเปิดงาน เเละ ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา เพื่อมอบเเด่กองทุนรักษาสัตว์ป่วยอนาถา (สระสุวรรณชาด) คณะสัตวเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับหนังสือภาพขนาด 26×26 ซ.ม. จำนวน 240 หน้า มูลค่า 1,800 บาท
“Realm of Happiness” A photography and fine art exhibition by Hansa Tangmanpoowadol, an internationally renowned, award winning photographer and Thailand’s Photographer of the Year 2012
Date and Time: The exhibition will be held from 9th – 30th September 2018, Open 10.00 am – 09.00 pm (The exhibition will be on view every day)
Location: Changing Exhibition Hall, Thai Cultural Centre
Opening Ceremony: Monday 9th September 2018 at 6:30 PM
Note: A talk “The True Worth of A Single Photograph” will be held on Tuesday 18th September 2018