ประกาศตัดสิทธิ์ภาพถ่ายในโครงการ พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ภายหลังที่ได้เปิดให้ทำการร้องเรียนคัดค้านภาพที่เข้ารอบสุดท้าย สามารถส่งคำประท้วง พร้อมอธิบายประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพที่มีปัญหามาที่ อีเมล์ rpst.info@gmail.com (โดยสมาคม ฯ จะเก็บข้อมูลทุกอย่างของผู้ประท้วงเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ) ทางคณะกรรมการตัดสินฯ และ ทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาและมีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายในโครงการ พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ดังนี้

ชื่อภาพ: “แบก”
คำบรรยายภาพ: เราไม่อยากแบกโลกทั้งโลกไว้ได้ ปล่อยวางมันบ้าง

ภาพเปรียบเทียบจาก ShutterStock

Source:

https://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/1133222/669563083/stock-photo-farmers-grow-rice-in-the-rainy-season-they-were-soaked-with-water-and-mud-to-be-prepared-for-669563083.jpg

ข้อร้องเรียน:

ภาพ “แบก” ชื่อเจ้าของภาพ นายชาญวิทย์ หวานเสร็จ เป็นภาพที่เหมือนกับภาพที่ถูกนำไปขายในเว็บ Stock Photo โดยทางผู้ส่งประกวดได้ทำการกลับภาพเป็นขาวดำ และนำมาส่งเข้าประกวดซึ่งผิดกติกาที่บัญญัติไว้ใน ข้อ 9 โดยทั้งนี้ได้มีผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมมาอีกว่า ภาพที่ขายในเว็บ Stock Photo เช่น ShutterStock นั้นก็เป็นภาพของนาย ชาญวิทย์ หวานเสร็จ เอง และภาพดังกล่าวก็ได้ถูกนำไปใช้ในเว็บต่างๆ

ผลการพิจารณา:

ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบทั้งภาพแล้ว พบว่ามีความเหมือนกันระหว่างภาพที่ขายในเว็บ Stock Photo กับภาพที่ส่งเข้ามาประกวดจริง ซึ่งถือเป็นการตั้งใจทำผิดกติกาอย่างชัดเจน และเพื่อให้เวทีการประกวดนี้เป็นหนึ่งในเวทีที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุด ทางคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ทำการตัดสิทธิ์ภาพถ่ายดังกล่าว อักทั้งให้ตัดสิทธิ์นาย ชาญวิทย์ หวานเสร็จ ไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลา 5 ปี

รายละเอียดโครงการ:

http://www.rpst.or.th/pictorial2018/