การบรรยายเรื่อง“จังหวะ..ความเร็ว”

การบรรยายเรื่อง“จังหวะ..ความเร็ว”
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 60 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
บรรยายโดย ชฎาธาร ฉายปุริยานนท์

การบรรยายเรื่อง“จังหวะ..ความเร็ว”
พูดถึงประสบการณ์การถ่ายภาพกีฬาความเร็วแบบสองล้อ จากช่างภาพผู้มีประสบการณ์ถ่ายภาพและหลงไหลในกีฬาชนิดนี้ คุณชฎาธารจะมาเล่าเรื่องราวของความลุ่มหลงและแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกีฬาความเร็วสองล้อ จังหวะที่ควรถ่าย อารมณ์ของภาพที่ไม่ควรมองข้าม รวมถึงการเตรียมตัวและอุปกรณ์อย่างไรในการถ่ายภาพกีฬาสองล้อ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจที่เกิดกับคุณชฎาธารโดยตรงในแบบที่จะหาฟังจากที่อื่นไม่ได้

**ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย***
เปิดรับจำนวน 25 ท่าน โดยจะเปิดให้สำรองที่นั้งวันที่ 10 มิถุนายน 60 เวลา 19.00 น.
สามารถสำรองที่นั่งได้ที่นี่ คลิ๊ก