ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย สายน้ำแห่งวัฒนธรรม

River-Contest_winner

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายสายน้ำแห่งวัฒนธรรม หัวข้อ “6 ท่าน้ำ 6อารมณ์”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมร่วมเปิดเรื่องราวของสายน้ำให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ผ่านภาพถ่ายและเพื่อรวบรวมภาพสำหรับใช้ในกิจการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) ทั้งนี้การตัดสินภาพถ่าย ได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผลการตัดสินดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
เงินรางวัล 50,000 บาท

ภาพโดย : วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

The magnificence

รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1
หรรษา ตั้งมั่นภูวดล
เงินรางวัล 20,000 บาท

ภาพโดย : หรรษา ตั้งมั่นภูวดล

สีสันสายน้ำเจ้าพระยา

รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2
วีระยุทธ พิริยะพรประภา
เงินรางวัล 10,000 บาท

ภาพโดย : วีระยุทธ พิริยะพรประภา

พริ้วไหวและสายน้ำ

รางวัลชมเชย
ณัฐพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
เงินรางวัล 5,000 บาท

ภาพโดย : ณัฐพงษ์ ใจชาญสุขกิจ

ลอยกระทง

รางวัลชมเชย
พันธุ์ธัช สิทธิ์เดชวิรดี
เงินรางวัล 5,000 บาท

ภาพโดย : พันธุ์ธัช สิทธิ์เดชวิรดี

เนรมิต

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
1. นายดาว วาสิกศิริ
2. นายขจร พีรกิจ
3. นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
4. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
5. นายพลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ปิยาภรณ์ ขาวเขียว (เป้) โทร. 087 076 4564
จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.