ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทุกภาพในโครงการ “ล้านใจใทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” จะถูกนำไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 3,4,5 ระหว่างวันที่ 14-26 พฤศจิกายน 2560 และจะได้หนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เป็นที่ระลึก หมายเหต ทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะทำการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ้วยรางวัล และ ประกาศนียบัตร รวมถึงหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ ในลำดับถัดไป

ผลการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” หัวข้อกรุงเทพมหานครสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทุกภาพในโครงการฯ จะถ…

โพสต์โดย The Royal Photographic Society of Thailand (RPST) บน 10 พฤศจิกายน 2017

ผลการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” หัวข้อภาคตะวันออกและภาคกลางสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทุกภาพในโครง…

โพสต์โดย The Royal Photographic Society of Thailand (RPST) บน 10 พฤศจิกายน 2017

ผลการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” หัวข้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทุกภาพในโครง…

โพสต์โดย The Royal Photographic Society of Thailand (RPST) บน 10 พฤศจิกายน 2017

ผลการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” หัวข้อภาคเหนือสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทุกภาพในโครงการฯ จะถูกนำไ…

โพสต์โดย The Royal Photographic Society of Thailand (RPST) บน 10 พฤศจิกายน 2017

ผลการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” หัวข้อภาคใต้และภาคตะวันตกสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทุกภาพในโครงกา…

โพสต์โดย The Royal Photographic Society of Thailand (RPST) บน 10 พฤศจิกายน 2017

ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชมนิทรรศการ “ล้านดวงใจ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

จัดแสดงระหว่างวันที่ 14-26 พฤศจิกายน 2560
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 3,4,5

รวบรวมผลงานภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ภาคประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้ายของแต่ละภูมิภาค จำนวน 50 รูป จากโครงการประกวดภาพถ่าย “ล้านดวงใจ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ในช่วงระยะเวลาที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศิลปินรับเชิญ ที่ร่วมบันทึกภาพในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งในส่วนพระราชพิธีและในส่วนของพระเมรุมาศ

คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจใทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

  1. อ. ยรรยง โอฬาระชิน
  2. อ. ดาว วาสิกศิริ
  3. สร้อย ศรีราเพ็ญ
  4. อภินันท์ บัวหภักดี
  5. พุฒิธร พรหมดวง
  6. อดุล ตัณฑโกศัย
  7. วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์