ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการประกวดภาพถ่าย รักษ์เอกรงค์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

หมายเหตุ:

  1. ชื่อ File ภาพและการจัดเรียงไม่เกี่ยวกับอันดับคะแนนแต่อย่างใด
  2. ภาพที่แสดงทางเว็บไซต์ขณะนี้เป็นภาพที่ถูกถ่ายจากภาพต้นฉบับที่เป็นภาพปริ๊นท์บนกระดาษ อาจมีความคลาดเคลื่อนของแสง คอนทราส หรือสี

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกภาพที่เข้ารอบสุดท้ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย รักษ์เอกรงค์ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ “ยรรยง โอฬาระชิน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการจัดการประกวดจึงได้ประกาศภาพที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ภาพ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ชมภาพที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ และสามารถส่งคำประท้วง หรือคัดค้านภาพที่ทำผิดกติกามายังสมาคม ฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 18:00 น. เพื่อที่คณะกรรมการจัดการประกวดจะได้ทำการตรวจสอบภาพที่ถูกร้องเรียนในกระบวนการต่อไป

ผู้ที่พบการทำผิดกติกา ต้องการจะร้องเรียนคัดค้านภาพที่เข้ารอบสุดท้าย สามารถส่งคำประท้วง พร้อมอธิบายประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพที่มีปัญหามาที่ อีเมล์ rpst.info@gmail.com  โดยสมาคม ฯ จะเก็บข้อมูลทุกอย่างของผู้ประท้วงเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

กติกาการประกวด

http://www.rpst.or.th/rakpictorial2018/

คณะกรรมการตัดสิน

  1. อ. ยรรยง โอฬาระชิน
  2. อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
  3. อ. เดโช บูรณบรรพต
  4. อ. ไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ
  5. คุณดาว วาสิกศิริ
  6. คุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
  7. คุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์