กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม “RPST Filmaholic”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประกวดถ่ายภาพด้วยฟิล์มในกิจกรรม RPST Filmaholic ซึ่งในกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านจะได้รับฟิล์มเนกาทีฟสีคนละ 1 ม้วน จากนั้นแยกย้ายกันถ่ายภาพตามโจทย์และนำฟิล์มกลับมาส่งในตอนเย็นของวันนั้น สมาคมฯจะดำเนินการล้างและแสกนฟิล์มส่งให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านภายใน 24.00น. จากนั้นผู้เข้าแข่งขันทำการเลือกภาพที่ชอบที่สุดเพียง 1 ภาพ สามารถตกแต่งได้อิสระเพื่อนำมาส่งให้เช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อทำการตัดสินในลำดับต่อไป

ลงทะเบียนเข้าแข่งขันที่นี่ (เปิดลงทะเบียนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00น.)

สถานที่ : BAB Box @ One Bangkok

วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 9 – อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนผู้เข้าแข่งขันที่เปิดรับสมัคร : 60 ท่าน

ขั้นตอนการสมัคร :

 • ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่ผ่านระบบ Online
 • เมื่อลงทะเบียนได้สำเร็จแล้ว ให้ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด โดยสามารถเลือกช่องทางได้ดังต่อไปนี้
  • นำมาชำระที่เจ้าหน้าที่ ณ BAB Box หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วไม่เกิน 1 วัน
  • โอนเงินเข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” – ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4 หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วไม่เกิน 1 วัน
 • เมื่อทำการโอนเรียบร้อยเเล้วให้ส่งหลักฐานสลิป มายัง rpst.info@gmail.com

หมายเหตุ หากไม่มีการจ่ายค่าสมัครภายในเวลาที่กำหนด อาจถูกนำชื่อออกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจท่านอื่นเข้ามาแทน

ค่าสมัคร :

 • บุคคลทั่วไป 550 บาท (ราคานี้รวมฟิล์มเนกาทีฟสี 1 ม้วน / ค่าล้างและแสกนฟิล์ม)
 • สมาชิกสมาคม 350 บาท (ราคานี้รวมฟิล์มเนกาทีฟสี 1 ม้วน / ค่าล้างและแสกนฟิล์ม)

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศคอมพิวเตอร์ LAPTOP DELL Inspiron 2-in-1 มูลค่า 32,990 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ Gift Voucher สำหรับร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯมูลค่า 10,000บาท (หมดอายุ เมษายน 2564)

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

 • 11.30น. ลงทะเบียนที่ BAB Box @ One Bangkok
 • 12.00น. เปิดกิจกรรม ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม แจกโจทย์
 • 12.30น. แยกย้ายกันออกถ่ายภาพตามโจทย์ที่ได้รับ
 • 17.00น. นำฟิล์มที่ถ่ายแล้วกลับมาส่งที่ BAB Box @ One Bangkok

สมาคมฯจะดำเนินการล้างและแสกนฟิล์มส่งให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านภายใน 24.00น. จากนั้นผู้เข้าแข่งขันทำการเลือกภาพที่ชอบที่สุดเพียง 1 ภาพ สามารถตกแต่งได้อิสระเพื่อนำมาส่งให้เช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อทำการตัดสินในลำดับต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

 • 10.30น.  นำภาพที่เลือกกลับมาส่งที่ BAB Box @ One Bangkok
 • 11.00น. เริ่มการตัดสิน
 • 12.30น. พิธีมอบรางวัล
 • 13.00น. เสร็จกิจกรรม

หมายเหตุ : สำหรับรายละเอียดและกติกาเพิ่มเติมจะทำการประกาศในวันงานอีกครั้ง