เปิดฟรี จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 35,000 บาท กับเวิร์คช็อประดับโลก RPST – Magnum Masterclass with Richard Kalvar in Bangkok 2019 กับ ริชาร์ด คาลวาร์

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Magnum Photo และ บริษัท โซนี่ ไทยจำกัด ขอเชิญ นิสิต-นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเพื่อรับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมเวิร์คช็อประดับโลก RPST – Magnum Masterclass with Richard Kalvar in Bangkok 2019 กับ ริชาร์ด คาลวาร์ ช่างภาพจาก Magnum Agency ผู้เป็นตำนานแห่งสตรีทโฟโต้ จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 35,000 บาท (จากการสนับสนุนของบริษัทโซนี่ ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทมหานคร

*** พิเศษสำหรับผู้ที่ยื่นผลงานเข้ามาจำนวน 30 ท่านแรก จะได้รับบัตรเข้าฟังงานเสวนาภาพถ่ายโดยปรมาจารย์ช่างภาพระดับโลก ริชาร์ด คาลวาร์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 มูลค่า 500 บาท ณ ห้อง Auditorium หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทมหานคร ***

ขั้นตอนการขอรับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

1. ส่งผลงานภาพถ่ายจำนวน 3-5 รูป ( ไฟล์ .jpg ความละเอียดของด้านกว้างสุดไม่เกิน 1920px) พร้อมชื่อ นามสกุล สถานที่ศึกษา และประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆ มาที่ rpst.info@gmail.com ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

2. กรรมการจะพิจารณาคัดเลือก และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อ: คุณ สรยา คงรักษา (Care)
โทร: 083-436-9360
Email: rpst.info@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม:
https://www.magnumphotos.com/events/event/street-photography-masterclass-richard-kalvar

ชมผลงานระดับ Iconic Masterpiece ของ Richard Kalvar บางส่วนได้ที่นี่

ABOUT RICHARD KALVAR

After studying English and American literature at Cornell University in the mid-Sixties, Richard Kalvar worked in New York as assistant to French fashion photographer Jérôme Ducrot. It was an extended trip with a camera to Europe in 1966-1967 that made him decide to become a photographer.

After working for two years in New York he was offered his first and last role in the theatre, acting in French in Marseille and Paris, where he settled, helping found the Viva agency in 1972. In 1975 he became an associate member of Magnum Photos, and a full member two years later. He subsequently served as vice-president and president.

Kalvar has done extensive personal work in America, Europe, Asia; notably in France, Italy, England, Japan and the United States, supporting himself with journalistic and commercial assignments. He has a long-term unfinished project in Rome.

In 1980 Kalvar had a one-man show at Agathe Gaillard gallery in Paris and has participated in many group shows. A major retrospective of his work was shown at the Maison Européenne de la Photographie in 2007, accompanied by his book Earthlings.

Kalvar’s photographs are marked by a strong homogeneity of aesthetic and theme. His images frequently play on a discrepancy between the banality of a real situation and a feeling of strangeness that emerges from a particular choice of timing and framing. The result is a state of tension between two levels of interpretation, attenuated by a touch of humor.

ITALY. Rome. Piazza del Pantheon (Pantheon square). 1980. © Richard Kalvar / Magnum Photos

FRANCE. Paris. 6th district. Luxembourg gardens. 2000. © Richard Kalvar / Magnum Photos

USA. New York City. 1969. Woman looking at herself in store window. © Richard Kalvar / Magnum Photos

THAILAND. Bangkok. Thanon Samsen. Bride mannekins in a bridal gown store window. 2007. © Richard Kalvar / Magnum Photos