กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ณ จังหวัด ตราด “Unseen สะหงาด ตราด ถ่าย(รูป)สนุก”

ตราด – ฝูงเหยี่ยวนับพัน มหัศจรรย์ลานตะบูน ชุมชนคนทำงอบ ลิเกฮูลู ชุมชนมุสลิมและดวงตาแห่งบ้านน้ำเชี่ยว
จันทบุรี – น้ำตกพลิ้วโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ จันทบุรี

7 มี.ค.63

06.00 น. พร้อมกันที่ ปตท.วิภาวดี
06.15 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
11.00 น. ถึงร้านอาหาร คนพลัดถิ่น รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพฝูงเหยี่ยวนับพันตัว
14.00 น. ถ่ายภาพกิจกรรมทำงอบ เอกลักษณ์ของแหลมงอบ ณ บ้านน้ำเชี่ยว
16.00 น. ถ่ายภาพการแสดงลิเกฮูลูของเด็กมุสลิม
17.00 น. ถ่ายภาพดวงตาแห่งบ้านน้ำเชี่ยว มุมถ่ายภาพไฮไลท์ ณ สะพานวัดใจชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
18.00 น. รับประทานอาหารท้องถิ่นในเมนูซีฟู้ดส์สุดอร่อยของชาวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
20.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

8 มี.ค.63

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ลงเรือ ณ ชุมชนท่าระแนะ เพื่อไปถ่ายภาพมหัศจรรย์ลานตะบูน ความงดงามของรากไม้ป่าชายเลน
11.00 น. ล่องเรือถ่ายภาพความงดงามของป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูอาหารอร่อยจากชาวชุมชนท่าระแนะ
13.30 น. เดินทางออกจากชุมชนท่าระแนะ
15.00 น. ถ่ายภาพน้ำตกพลิ้ว
16.00 น. เดินทางออกจากน้ำตกพลิ้ว
17.00 น. แวะถ่ายภาพโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ จันทบุรี
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง
22.00 น. ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย :

  • สมาชิกสมาคมฯ 6,000 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%)
  • บุคคลทั่วไป 6,600 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที)

*  ราคานี้รวมค่ารถไปกลับ กทม.-ตราด (รถตู้ VIP) ค่าอาหาร 6 มื้อ เครื่องดื่มตลอดทริป ค่าที่พัก ค่าจัดแบบ ค่าเรือ และค่าประกันอุบัติเหตุ
** กรณีพักเดี่ยว เพิ่ม 500 บาท

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม :

  1. โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
  2. ส่งสลิปใบโอนเงิน กรุณาสแกนหรือถ่ายภาพสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่อีเมล์ rpst.trip@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล, เบอรโทรศัพท์, พร้อมรหัสสมาชิก (ถ้ามี) และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้หากมีเหตุขัดข้อง

สนใจสมัครสมาชิกสมาคม/สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม :  
http://www.rpst.or.th/apply-rpst-member-benefits/

  • สมาชิกสมทบ 1 ปี 200 บาท (เฉพาะนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และ ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท กรณีเพิ่งเคยสมัครสมาชิก)
  • ราย 1 ปี 500 บาท (ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท กรณีเพิ่งเคยสมัครสมาชิก)
  • ราย 3 ปี 1,200 บาท (ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท กรณีเพิ่งเคยสมัครสมาชิก)
  • ตลอดชีพ 10,000 บาท (ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท กรณีเพิ่งเคยสมัครสมาชิก)

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทริปเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

  • โทรศัพท์ : 097 250 0058
  • email : rpst.info@gmail.com

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)  เวลา 11.00 – 19.00 น.