กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ RPST WALKIE TALKIE

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดและสื่อสารผ่านงานภาพถ่าย ในกิจกรรม “RPST Walkie Talkie” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สิทธิ์เข้าฟังสัมนาเรื่องเทคนิคการคัดเลือกและเรียบเรียงงานภาพถ่าย โดยคุณวิภ บูรพาเดชะ บรรณาธิการนิตยสาร Happening และ คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ อุปนายกสมาคมฯ โดยผลงานทุกชุดที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับคำแนะนำจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : BAB BOX @ One Bangkok
จำนวนผู้เข้าแข่งที่เปิดรับสมัคร : 30 ท่าน

เปิดลงทะเบียน : วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 8:00 น.

ลงทะเบียนเข้าแข่งขันที่นี่

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ : Dell UltraSharp 27 U2719D Monitor มูลค่า 18,850 บาท และ สมาชิกตลอดชีพสมาคมฯ มูลค่า 10,000 บาท

หมายเหตุ :

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับนิตยสาร Happening ฉบัย 60Shots
  • รูปแบบการแข่งขันและกติกาจะทำการแจ้งให้ทราบภายในงาน

กำหนดการ

2 พฤศจิกายน 2562

12.00น.
ลงทะเบียน (เปิดให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า ผ่านทาง website สมาคมฯ)

12.30-13.00น.
อธิบายรูปแบบกิจกรรมและกติกา

13.00-14.00น.
สัมนาเทคนิคการคัดเลือกและเรียบเรียงงานภาพถ่ายโดย คุณวิภ บูรพาเดชะ บรรณาธิการนิตยสาร Happening และคุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

14.00น.
แจกโจทย์และแยกย้ายกันบันทึกภาพตามโจทย์ที่ได้รับ

3 พฤศจิกายน 2562

14.00น.
ส่งภาพที่ได้ทำการตกแต่งและคัดเลือกมาแล้ว  โดยกำหนดให้ส่งภาพเป็นชุด ชุดละ 3 ภาพ

15.00น.
เริ่มการตัดสิน โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอภาพชุดผลงานที่ส่งมาคนละ 3-5 นาที (กรรมการจะนั่งหันหลังให้ผู้เข้าประกวด เพื่อให้ไม่ทราบว่าเป็นภาพของใคร และ ทำการคอมเม้นและให้คะแนน)