นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อเฉลิมพระเกียรติผ่านอินสตาแกรม

banner_RPST

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมส่งภาพผ่านอินสตาแกรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดย 5000 ภาพแรกที่ส่งเข้ามา จะได้ร่วมแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในงานนิทรรศการภาพถ่ายอินสตาแกรมโดยมีข้อกำหนดดังนี้

  1. สามารถส่งภาพร่วมกิจกรรมได้เพียงท่านละ 1 ภาพ
  2. ภาพที่จะส่งเข้ามา ขอให้เป็นโทนสีม่วง หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพเป็นสีม่วง
  3. เนื้อหาของภาพจะเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องมีความเหมาะสมและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
  4. วิธีการส่งภาพทำได้โดยโพสต์ผ่าน Instagram ของท่าน พร้อมพิมพ์ Hashtag คำว่า #rpst4princess

หมดเขตการรับภาพเพื่อนำไปจัดแสดง
วันที่ 30 เมษายน 2558

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมกิจกรรมโดยส่งภาพของท่านขึ้นสู่ Instagramโดยใช้ Hashtag ว่า #rpst4princess  ทางคณะผู้จัดทำจะทำการคัดเลือกภาพที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด แล้วนำมาจัดพิมพ์เพื่อแสดงงานในนิทรรศการต่อไป

สำหรับภาพที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว จะได้รับการกด Like โดย Account Instagram ทางการของสมาคม @rpstofficial

หมายเหตุ  : สำหรับผู้ที่ตั้งค่า Account เป็น ส่วนตัว (Private) หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะต้องกำหนดค่า Account เป็น Public ก่อน หลังจากเราปิดรับภาพแล้วค่อยกลับมาตั้งค่าเป็นส่วนตัวเช่นเดิม

วัน และ สถานที่จัดนิทรรศการ
วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558
ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

Instagram