ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม RPST Photo Walk : ป้อมมหากาฬ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม RPST  Photo Walk : ป้อมมหากาฬ จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Museum Siam เพื่อนำภาพกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการภาพถ่ายในงาน Cultural District 2023 โซน ป้อมมหากาฬ ระหว่างวันที่ 19 - 28 พฤษภาคม 2023

วันจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566

เวลา 15.00-19.00 น. ณ ป้อมมหากาฬ กรุงเทพฯ

เปิดรับจำนวน 30 ท่าน

*** สมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น ***

ลงทะเบียน : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

(เร่ิมลงทะเบียน 12.00 น. เป็นต้นไป)

 

หมายเหตุ

  • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้ว หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ขอความกรุณาแจ้งสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในลำดับสำรอง ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. ทาง E-mail : rpst.info@gmail.com
  • สำหรับท่านที่นำรถส่วนตัวมา สถานที่จอดใกล้เคียง ท่านสามารถจอดรถได้ที่ วัดราชนัดดารามวรวิหาร : มีค่าบริการ รถยนต์คันละ 40 บาท จักรยานยนต์คันละ 10 บาท (ทั้งวัน) ประตูเปิด-ปิด เวลา 6.00 – 21.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : rpst.info@gmail.com