บรรยากาศการบรรยายเบื้องหลังของการจัดนิทรรศการภาพถ่าย ของ Mr. Sebastião Salgado

บรรยากาศเบื้องหลังของการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Sebastião Salgado | The World Through His Eye โดย คุณ สุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์ อุปนายก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ และ คุณ อุมาวร วินด์เซอร์ ไคลฟ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม เวลา 13.00-16.30 น.