โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) : สัตว์น้ำประจำชาติ”

กรมประมง ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish)” ชิงเงินรางวัลรวม 186,000 บาท เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่จดจำและได้มีส่วนร่วมภาคภูมิใจกับปลากัดไทยหลังถูกประกาศให้เป็นสัตว์น้ำประชาติ 

โดยภาพถ่ายปลากัดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นปลากัดสายพันธุ์ (Siamese Fighting Fish) หรือ Siamese Betta ชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์พัฒนาที่พบในประเทศไทยเท่านั้น โดยปลากัดที่ปรากฏในภาพจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของปลาให้ทำการบันทึกภาพเพื่อส่งเข้าประกวดเรียบร้อยแล้ว

การส่งภาพ :

** หมดเขตส่งภาพ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 **

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพสีอัดขนาด 12 x 18 นิ้วเท่านั้น พร้อมติดผลงานลงบนฟิจเจอร์บอร์ดสีเทาหรือดำ พร้อมเว้นจากขอบภาพโดยรอบ 1 นิ้ว พร้อมส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถบันทึกไฟล์แบบมาตรฐาน RAW FILE หรือไฟล์ .jpg

ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนสัญชาติไทย ไม่จ้ากัดเพศและอายุ โดยสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ “ไม่เกิน 5 ภาพต่อคน”

รางวัลการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท :

ประเภทที่ 1 : ตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทที่ 2 : รางวัล Popular Vote คิดคะแนนจากการเปิดโหวตผ่าน Facebook Fanpage: กรมประมง

โดยจะเปิดให้ผู้สนใจสามารถเริ่ม Vote ภาพได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 (เวลาประมาณ 10.00น.) ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562 (เวลา 12.00 น.)

 1. Popular Vote อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
 2. Popular Vote อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
 3. Popular Vote อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

หมายเหตุ : ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท โดยได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ในแต่ละประเภท

คณะกรรมการตัดสิน

 • ดร.สงคราม โพธิ์วิไล (Hon.F.RPST), ที่ปรึกษาสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณ ดาว วาสิกสิริ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณ นิติกร กรัยวิเชียร, เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
 • คุณ อดุล ตัณฑโกศัย, กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Hon.F.PVS), กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายพันธุ์ปลาและปลาสวยงามจากกรมประมง

Download รายละเอียดกติกา พร้อม ใบสมัครประกวดภาพถ่าย ที่นี่ :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 558 0226 ในวันและเวลาราชการ