เปิดจำหน่ายชุดแสตมป์ที่ระลึก 60 พรรษา

Ads Stamp

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จัดทำชุดแสตมป์ที่ระลึก 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งพิมพ์โดย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จำหน่ายในราคาชุดละ 199 บาท

พิเศษ ! เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ ราคาชุดละ 180 บาท

โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันและเวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.30 – 19.30 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่  :
คุณประภัสสร 091 562 1458
คุณกิตติยา 09 115 7585