ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ภาพสารคดี … เล่าภาพให้เป็นเรื่อง”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ภาพสารคดี … เล่าภาพให้เป็นเรื่อง” โดยวิทยากร อดุล ตัณฑโกศัย ช่างภาพประจำอนุสาร อ.ส.ท.

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 10.30น. – 12.30น. ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาการบรรยาย

บอกเล่าประสบการณ์โดยตรงของช่างภาพประจำอนุสาร อ.ส.ท. อดุล ตัณฑโกศัย กับการถ่ายภาพเพื่องานสารคดี แนวคิด การจัดการ วิธีการให้ได้มาซึ่งภาพที่สวยงามและสามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงถึงการคัดเลือกภาพ หรือจัดชุดภาพเพื่อนำมาประกอบเรื่องราวในสารคดี

*** เปิดให้ลงทะเบียนวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 19.00น.

*** เปิดรับสมัคร 20 ท่านเฉพาะสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***