ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561: “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”

บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตัดสินภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561: “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” เป็นที่เรียบร้อย

สำหรับพิธีมอบรางวัล ทางสมาคมฯ จะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลทุกท่านเป็นรายบุคคลในลำดับถัดไป

Album ภาพที่ได้รางวัลประเภทบุคคลทั่วไป:

https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=1718042578244689

รางวัลการประกวดภาพถ่าย

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากการประกวด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากการประกวด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล มูลค่ารางวัลละ 80,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากการประกวด
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากการประกวด
 • รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท

คำชี้แจงกรณีมีการทักท้วงจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับภาพที่ได้รับรางวัล

ภาพที่ถ่ายที่วัดเขาพระครู ศรีราชา จ ชลบุรี ของ นายสัญชัย บัวทรง ได้ถูกร้องเรียนว่าผิดกติกาในข้อ 8.

ซึ่งผู้ร้องได้แจ้งมาว่าเป็นภาพที่คล้ายกับภาพ “แสงแห่งธรรม” ที่ได้รางวัลมาแล้วของการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

คำตัดสิน:

เนื่องจากเดิมทางโครงการฯ กำหนดวันปิดรับภาพเป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ก่อนเลื่อนเป็นปิดรับในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ในวันที่ 20 มิถุนายน  2561 ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ประกาศผลการตัดสิน โดยมีภาพ “แสงแห่งธรรม” ติดเข้ามาได้รางวัลด้วย

อนึ่ง ภาพของนาย สัญชัย บัวทรง แม้ว่าจะมีความคล้ายของมุมถ่ายกับภาพ “แสงแห่งธรรม” แต่ไม่ใช่ภาพที่เกิดจากคนเดียวกัน

โดยเฉพาะช่วงเวลาการตัดสินทั้งสองรายการยังคาบเกี่ยวซึ่งกันและกันอีกทั้งยังไม่มีการลงภาพที่ได้รับรางวัลออกมาจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (มีเพียงประกาศชื่อภาพที่ได้รับรางวัล) จึงให้ยึดวันปิดรับที่ประกาศครั้งแรกเป็นสำคัญ และไม่ถือว่านายสัญชัย บัวทรง ส่งภาพมาซ้ำกับภาพที่ได้รางวัลมาแล้ว

มติคณะกรรมการอำนวยการ จึงขอยกประโยชน์ให้นายสัญชัย บัวทรง และ ภาพที่ได้รางวัลนี้จะไม่ถูกตัดสิทธิ์แต่อย่างได

รายละเอียดโครงการ

โครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561: “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” เป็นการนำเสนอภาพถ่ายในเขตอำเภอศรีราชาที่มีความหลากหลาย อาทิ ประเพณีหรือการละเล่นท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม สถานทีท่องเที่ยว วิถีชิวิต ของดีศรีราชา ผ่านมุมมองการถ่ายภาพในช่วงเวลาต่างๆ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ แตกต่าง แปลกใหม่

คณะกรรมการตัดสิน

 1. จุฬวิศว์  ศานติพงศ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. อดุล ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. ณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. ผู้แทนจากกลุ่ม Thai Oil Public Company Limited 2 ท่าน