ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย 90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส (90 Years of Thai-Swiss Relations Photo Contest winners announced)

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ” เพื่อฉลองโอกาสการครบรอบ 90 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ และเพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ ให้สาธารณชนทั้งชาวไทย ชาวสวิส หรือชาวต่างชาติอื่น ๆ ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดมุมมองของตนต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูป

Thailand and Switzerland signed the Treaty of Amity and Commerce in 1931, marking the beginning of our diplomatic relations. Since then, our bilateral relations have been cordial and close, with Their Majesties the Late King Rama VIII and the Late King Rama IX the Great spending their formative years in Lausanne, Switzerland, instilling positive images of Switzerland in the eyes of the Thai public. This contributes to other dimension of the relations, especially diplomacy, trade, investment, education, and people-to-people exchanges. At present, Switzerland has become the second largest trading partner of Thailand in Europe (second to Germany) and there are more than 150 Swiss companies investing and operating in Thailand. There are also more than 36,000 Thai nationals living in Switzerland and more than 10,000 Swiss living in Thailand.

The photography competition is one of the commemorative events of the 90th anniversary of the Thai-Swiss diplomatic relations. It is a unique occasion for the Thai public and photography enthusiasts to share their views on Thai-Swiss relations under the theme “90 Years of Thai-Swiss Relations: ‘fond imprints’”. This competition is co-organised by the Ministry of Foreign Affairs, the Royal Photographic Society of Thailand, and the Embassy of Switzerland in Bangkok

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 10,000 บาท บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ 1 ที่นั่ง และบัตรผ่านรถไฟสวิตเซอร์แลนด์ชั้นหนึ่ง สำหรับ 8 วัน 2 ใบ (ใช้ได้ภายในปี 2565)
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 8,000 บาท และนาฬิกา Swatch 1 เรือน
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 5,000 บาท และบัตรกำนัลพักค้างคืนสุดสัปดาห์ที่โรงแรม 5 ดาวในกรุงเทพฯ
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 15 รางวัล จำนวนเงิน 1,000 บาท และมีดสวิส Victorinox

ผู้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับหน้ากากผ้าจากสถานเอกอัครราชทูตสวิตฯ ประจำประเทศไทย คนละ 1 อัน

Prizes

 • 1st prize worth 10,000 Baht, one return air ticket to Switzerland, and two First-class 8-day Swiss Rail Passes (valid until December 2022)
 • 2nd prize worth 8,000 Baht, one Swatch watch
 • 3rd prize worth 5,000 Baht, gift voucher for a weekend stay at a 5-star hotel in Bangkok
 • 15 Honorable Mention Awards worth 1,000 Baht and one Victorinox knife each

One Swiss mask will also be given to each winner.

คณะกรรมการตัดสิน (The panel of judges)

 • ฯพณฯ เฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา, เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย
  H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda, Ambassador of Switzerland to Thailand
 • นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ, อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
  Mrs. Chulamanee Chartsuwan, Director-General of the Department of European Affairs, Ministry of Foreign Affairs
 • นายดาว วาสิกศิริ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Mr. Dow Wasiksiri, President of The Royal Photographic Society of Thailand
 • นายณภัชป์ รัตนศักดิ์, เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม​ราชูปถัมภ์
  Mr. Naphat Ratanasakdi, Secretary of The Royal Photographic Society of Thailand
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์, กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม​ราชูปถัมภ์
  Mr. Wannapong A. Surarochprajak, Hon.FPVS, Executive Committee of The Royal Photographic Society of Thailand

รางวัลชนะเลิศ (1st Prize)

Title : มองด้วยตา สัมผัสด้วยใจ สื่อสัมพันธ์ไทย-สวิส

Photographer : ชัชวาล เชวงศักดิ์สงคราม  (Chatchawan Chavengsaksongkram)

รางวัลที่ 2 (2nd Prize)

Title : Train to the Top

Photographer : ศุภณัฐ วงศานุพัทธ์ (Suphanat Wongsanuphat)

รางวัลที่ 3 (3rd Prize)

Title : 90 ปี ความสัมพันธ์ด้านการค้ายังมีให้กันเสมอ

Photographer : ชุติกาญจน์ มนต์ประสิทธิ์ (Chutikarn Monprasit)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : SWISSOTEL

Photographer : สุกฤษฎิ์ หิรัญสารพงศ์ (Sukrit Hirunsaraphong )

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : มีดพกสวิสซ์อเนกประสงค์

Photographer : เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์ (Eakarin Ekartchariyawong)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : My dear Matterhorn

Photographer : วลัยรัตน์ มาลัยหอม (WalaiIrat Malaihom)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : Matterhorn under the starlight

Photographer : พัฒนศักดิ์ สุขศรี (Pattanasak Suksri)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

Photographer : คีรีขันธ์ ไชยพร (Keereekhan Chaiyaporn)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : Silent night in Zermatt

Photographer : วรรนธนี อภิวัฒนเสวี (Vanthanee Apiwattanasawee)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : รวมพลัง

Photographer : ศักดิ์นิรันดร์ คุ้มเมือง (Saknirun Koommuang)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : The Queen of the Mountains – Mt. Rigi

Photographer : กมล ตั้งกิจงามวงศ์ (Kamon Tangkijngamwong)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : ยิ่งคิดถึง ยิ่งลึกซึ้ง (Je mehr man vermisst, desto tiefer ist eine Freundschaft)

Photographer : อิสระ พิทยศิริ (Isara Pittayasiri)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : Reflection

Photographer : สุนันท์ กิขุนทด (Sunan Kikhunthot)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : เรียนมวยไทย

Photographer : ชูศักดิ์ อุทัยภาณุมาศ (Chusak Uthaipanumas)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : ครั้งหนึ่ง ณ สวิตเซอร์แลนด์

Photographer : กชกร ปัญญางาม (Koachakorn Panyangam)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : ความสัมพันธ์ไทย-สวิส-2

Photographer : พงษ์ฤทธิ์ เผือกพงษ์ (Pongrit Phuekpong)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : Thai is everywhere

Photographer : อาทิมา จันทรงาม (Artima Chandrangam)

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Title : ลัดฟ้าไปหาเธอ

Photographer : ศิริเลิศ ผลสิน (Sirilert Ponsin)