ประกาศผลการประกวดภาพ Thai Fight 2014

ThaiFight

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพที่สามารถสื่อความหมายขอกิจกรรม Thai Fight สำหรับใช้ในกิจการของ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีช่างภาพที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 20 ท่านเข้าร่วมถ่ายภาพแข่งขันการชกมวยไทยไฟท์ ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ และที่ เอเชียทีค ซึ่งการแข่งขันถ่ายภาพ และกรรมการได้ทำการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลการตัดสินดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
คุณอรรถพล จงมีรัก
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
คุณพัชร์ แสนศรี
สำหรับผู้ชนะทั้ง 3 รางวัล จะได้ไปถ่ายภาพการแข่งขันไทยไฟท์ในต่างประเทศ (จะเป็นประเทศไหนขึ้นอยู่กับตารางการแข่งขันของไทยไฟท์)

รางวัลชมเชย เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ (จำนวน 5 รางวัล)

  • คุณจิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล
  • คุณทวี แซ่อู๋
  • คุณธนโชค ภูมิศิริชโย
  • คุณมนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์
  • แพทย์หญิงวรรนธนี อภิวัฒนเสวี

รางวัล Popular Vote เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)

  • คุณฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์

สามารถชมภาพทั้งหมดของผู้ที่ได้รับรางวัลที่ Facebook ของสมาคม
https://www.facebook.com/RPSThailand

 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
Thai Fight Spirit Photo Contest 2014
ผู้แทนจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณนิติกร กรัยวิเชียร – นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณขจร พีรกิจ – กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณธัชชะ รัตนศักดิ์ – เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้แทนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
คุณวิเชฐ ตันติวานิช – ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
คุณสุรพล อุทินทุ – ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนจากบริษัท Thai Fight จำกัด
คุณนพพร  วาทิน  –  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด
คุณอนัฆ  นวราช  –  ช่างภาพอิสระ และอาจารย์พิเศษวิชาถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ช่างภาพสื่อมวลชนสายกีฬา
คุณไพฑูรย์  ชุติมากรกุล – นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
คุณพีระพันธ์ แผนดี – ช่างภาพกีฬา นสพ.เดลินิวส์

thaifightContest_0005