โครงการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014

WebNEWS

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพสำหรับใช้ในกิจการของ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยการประกวดภาพถ่ายแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบแรก (วันนี้ – 5 ตุลาคม 2557)

การแข่งขันในรอบแรกจะเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจำนวน 360 คน สำหรับท่านสมัครไว้แล้วสามารถเลือกวันได้จากตารางการแข่ง และจะกำหนดให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันไปถ่ายภาพการแข่งขันชกมวยและบรรยากาศภายในสนามมวย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชกมวย โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถติดต่อทางสมาคมฯ เพื่อขอรับบัตรเข้าถ่ายภาพการแข่งขันในสนามมวยที่กำหนดได้จำนวน 1 นัด เพื่อถ่ายภาพสำหรับนำมาส่งประกวด โดยในรอบแรกกำหนดให้ส่งภาพเป็นภาพชุด คนละ 1 ชุด ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดยมีจำนวนภาพภายในชุดจำนวน 10 ภาพ

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ http://www.rpst.or.th/system/public/ โดยเมื่อท่านสมัครแล้ว ท่านจะต้องรอ 48 ชั่วโมงจึงจะเข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password ของท่านได้ (หากท่านเคยลงทะเบียนแล้วให้ใช้ User name และ Password เข้าสู่ระบบได้เลย)
 2. เข้าไปคลิกร่วมกิจกรรม ที่นี่  http://www.rpst.or.th/system/public/index/event-view/id/20
 3. ติดต่อขอรับบัตรและรับข้อมูลการถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่สมาคม เพื่อเลือกวันเข้าไปถ่ายภาพตามที่กำหนด (เลือกก่อนได้สิทธิ์ก่อน)

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดต่อขอรับบัตรเพื่อเข้าไปถ่ายภาพที่สนามมวยลุมพินีสำหรับส่งประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2557  เวลา 12.00 น. ถึง 19.00 น. ของทุกวันทำการ หรือจนกว่าบัตรจะหมด (บัตรมีเพียง 360 ใบ หากหมดก่อนกำหนดระยะเวลา จะไม่มีเพิ่มรอบนะครับ)  ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศฯ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น

หมายเหตุ : ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ปิดทำการทุกวันจันทร์

สนามมวยที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไปถ่ายภาพเพื่อส่งประกวดในรอบแรก

สนามมวยลุมพินีใหม่

ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา โดยสนามมวยดังกล่าวจะมีการจัดการแข่งขันชกมวยทุกวันอังคาร, วันศุกร์ และวันเสาร์ ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

วันและเวลาในการแข่งขันรอบแรบ (แบ่งกลุ่มถ่ายภาพวันละ 20 ท่าน)

 • วันอังคาร เวลา 18.00-22.00 น.
 • วันศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 16.00-20.30 น.

ตารางการแข่งขัน ThaiFight

การคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย

เมื่อคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายได้พิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดแล้วจะทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน 10 คน โดยทั้ง 10 คนที่เข้ารอบจะได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท จากนั้นจะได้เข้าไปร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายร่วมกับช่างภาพที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกจำนวน 10 คน รวมเป็นช่างภาพที่เข้าแข่งขันถ่ายภาพในรอบสุดท้าย จำนวน 20 คน

การแข่งขันรอบสุดท้าย

ผู้เข้าแข่งขัน 20 คน จะได้รับบัตรเข้าชมการแข่งขัน Thai Fight ทั้ง 2 สนามดังนี้

 • เดอะมอลล์ บางกะปิ วันที่ 25 ตุลาคม 2557
 • เอเชียทีค วันที่ 21 ธันวาคม 2557

โดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง 20 คน จะได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และได้รับการอำนวยความสะดวกให้ถ่ายภาพภายในบริเวณสนามมวยทั้ง 2 สนามดังกล่าว ทั้งนี้ผู้จัดจะพิจารณาจัดการให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับโอกาสในการถ่ายภาพอย่างเท่าเทียมกัน และในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งภาพถ่ายที่สามารถสะท้อนถึงความเป็น Thai Fight ได้อย่างดีที่สุด ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ได้คนละไม่เกิน 2 ชุด โดยมีจำนวนภาพในชุด 20 ภาพ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกภาพชุดที่ดีที่สุดให้ได้รับรางวัล

การลงคะแนนรอบ Popular Vote

ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 20 คน มีสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพเพื่อส่งร่วมการแข่งขันรอบ Popular Vote โดยสามารถเลือกภาพเข้าร่วม Vote ได้เพียงคนละ 1 ภาพ และภาพใดได้รับการกด Like ผ่าน https://www.facebook.com/RPSThailand มากที่สุด จะได้รับรางวัล Popular Vote

รางวัลการแข่งขัน

รอบแรก 

เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

รอบสุดท้าย

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ (จำนวน 1 รางวัล)

รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ (จำนวน 1 รางวัล)

รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ (จำนวน 1 รางวัล)

ผู้ที่ได้รางวัลที่ 1-3 จะได้ร่วมเดินทางไปชมการแข่งขัน Thai Fight ที่ดูไบ (ฟรีค่าเดินทางและค่าที่พัก)

หมายเหตุ  เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอยู่โปรแกรมการแข่งขันของ Thai Fight

รางวัลชมเชย เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ (จำนวน 5 รางวัล)

รางวัล Popular Vote เงินสด 5,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)

กำหนดการรับสมัคร ส่งภาพ และประกาศผล

รอบแรก

วันรับสมัคร

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.rpst.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2557  โดยให้มารับสติกเกอร์ประจำตัว ที่ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันส่งภาพ

กำหนดส่งภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557  ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. โดยจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

รอบสุดท้าย 

กำหนดส่งภาพระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2558 และจะประกาศผลภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

รอบ Popular Vote

กำหนดส่งภาพวันที่ 10 มกราคม 2558 และจะประกาศผลภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน 

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และวัย

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น โดยการอัพโหลดไฟล์ส่งทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ เท่านั้น โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 3. ในการแข่งขันรอบแรก ผู้ส่งภาพเข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุด 10 ภาพ และให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้นแต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถส่งภาพเข้าแข่งขันได้คนละชุดเดียว หากภาพชุดใดที่มีจำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา
 4. ในการแข่งขันรอบสุดท้าย ผู้ส่งภาพเข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุด 20 ภาพ และให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้นแต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถส่งภาพเข้าแข่งขันได้ 1 หรือ 2 ชุด หากภาพชุดใดที่มี จำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา หากส่งภาพเข้าประกวด 2 ชุด ให้แยกภาพแต่ละชุดออกจากกันเป็น Folder อย่างชัดเจน
 5. ในการแข่งขันรอบ Popular Vote ผู้ส่งภาพ 20 คนจากรอบที่ 2 สามารถเลือกภาพที่จะส่งเข้าประกวดได้เพียง 1 ภาพ (1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งเพียงแค่ 1 ภาพเท่านั้น)
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องใช้กล้องดิจิทัลในการถ่ายภาพเท่านั้น และไฟล์ภาพทุกไฟล์จะต้องมี Metadata ของกล้องถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ และไม่สามารถตัดต่อ เพิ่ม หรือลด ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพให้ผิดเพี้ยนไปจากภาพที่ปรากฏบนจอภาพขณะที่ถ่าย แต่อนุญาตให้ปรับแสงสีได้อย่างสมเหตุสมผล และสามารถ Crop ภาพได้ (แนะนำให้ถ่าย Raw File เก็บไว้เป็นต้นฉบับ เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ของผู้เข้าแข่งขันเองในกรณีที่ภาพมีปัญหา)
 7. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพที่มี ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1024 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่ยาวกว่า 4,000 pixel ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัล
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งรอบแรกและรอบสุดท้าย จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น และจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงของการแข่งขันในครั้งนี้เท่านั้น
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 10. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย Thai Fight, คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่บริษัท Thai Fight จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 11. คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อจำหน่าย และเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท Thai Fight จำกัด โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่าย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

NPS-8693_resize NPS-8736_resize NPS-8570_resize BOB_9768_resize BOB_0009_resize BBB_0538