นิทรรศการภาพถ่าย The 7 th Chang Fine Art International Photo Contest มายา : ILLUSION

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและงานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย The 7 th Chang Fine Art International Photo Contest มายา : ILLUSION

ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.
ณ BAB Box, One Bangkok (ถนนวิทยุ MRT ลุมพินี)

นิทรรศการ ช้าง ไฟน์อาร์ต อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 7 เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงภาพถ่ายจากการประกวด ช้าง ไฟน์อาร์ต อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ในหัวข้อ “มายา : ILLUSION” ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้จัดแสดงผลงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ชุด ประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัล 13 ชุด และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงจำนวน 17 ชุด

โครงการ ช้าง ไฟน์อาร์ต อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ถือเป็นการประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติที่ได้สร้างความตื่นตัวให้เกิดขึ้นกับวงการประกวดภาพถ่ายในประเทศไทยอย่างแท้จริงโดยมีเป้าหมายที่ต้องการเห็นนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถของตนเองทางด้านการถ่ายภาพในแนวทางที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบที่คุ้นเคยอยู่แต่เดิมโดยสื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดอันแหลมคมที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายได้อย่างแยบยลอีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของนักถ่ายภาพทุกชาติภาษา ให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ระหว่างกันของคนต่างชาติ ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรมที่มาเข้าร่วมการประกวดนี้ให้ได้เห็นถึงกระบวนการคิดและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพถ่ายของเพื่อนร่วมวงการที่อยู่ต่างมุมโลกกันอีกด้วย

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 10-31 กรกฎาคม 2562  อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 (หยุดทุกวันจันทร์) ณ BAB Box, One Bangkok (ถนนวิทยุ MRT ลุมพินี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : rpst.info@gmail.com

==============================

Thai Beverage Public Company and The Royal Photographic Society of Thailand has the pleasure to invite you to the opening of the photography exhibition : “The 7 th Chang Fine Art International Photo Contest มายา : ILLUSION”

The 7st Chang Fine Art International Photo Exhibition is an exhibition to compile awarded and selected photo which are from “The 7st Chang Fine Art International Photo contest” under “illusion” concept, organized by The Royal Photographic Society of Thailand and Thai Beverage Public Company Limited. There are total 116 photos under 13 awarded and 17 selected sets.

Opening Reception and Award Ceremony :

Date and Time : Wednesday, July 10, 2019 at 6.00 p.m.
Venue : BAB Box, One Bangkok (Wireless Road, MRT Lumpini)

The Exhibition will be on view until July 31, 2019, 10am – 9pm (BAB Box is closed on Mondays)