บรรยายและเสวนา เรื่อง The Art of PHOTO BOOK โดย วิทิต จันทามฤต

RPSTxYOUNG | บรรยายและเสวนา ครั้งที่ 1
หัวข้อ – The Art of PHOTO BOOK โดย วิทิต จันทามฤต

เมื่อการจัดนิทรรศการไม่ได้เป็นเพียงทางออกเดียวของการแสดงผลงานของช่างภาพ วิทิต จันทามฤต ช่างภาพอิสระ/เจ้าของร้านหนังสือ Vacilando Bookshop จะมาบรรยายและชวนเสวนาแลกเปลี่ยน ถึงความสำคัญของหนังสือภาพ เริ่มตั้งแต่โฟโต้บุคเล่มแรกของโลก ตลอดจนพัฒนาการด้านการพิมพ์และการเล่าเรื่องผ่านการลำดับภาพในโฟโต้บุค มาร่วมอ่าน(หรือดู) เพื่อเรียนรู้วิธีคิดอย่าง ‘นักลำดับภาพ’ ร่วมกัน ผ่านผลงานโฟโต้บุคของศิลปินช่างภาพที่น่าสนใจทั่วโลก

เมื่อหนังสือภาพเปรียบเสมือนการเดินทางในรูปแบบหนึ่งที่ผู้อ่านอาจไม่ได้เดินทางไปในสถานที่จริง หากแต่เป็นการเดินทางอยู่ภายใน ณ ขณะที่กำลังอ่านหนังสืออยู่นั้น โดยมีภาพถ่ายเป็นพาหนะในการนำสาร ผูกเรื่องราว และร้อยเรียงต่อกันตามจังหวะพลิกภาพในแต่ละหน้า

ลงทะเบียนที่นี่

วันเวลา – วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม | เวลา 13:00-15:00น.
รับจำนวน – 25 คน (เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ)
สิ่งที่อยากให้เตรียมมา – ผู้เข้าร่วมสามารถนำโฟโต้บุคของตนเองมาร่วมคุย แลกเปลี่ยนความคิดกันในคลาสเพิ่มเติม