ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 14 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2561 หัวข้อ “ผ่านมือถือ”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ ได้ร่วมจัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “ผ่านมือถือ” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2561 ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 15 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 14 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2561