กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2558-2559

trip4

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2558-2559
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558

เยี่ยมเยือนตลาดเก่าร้อยปีถ่ายทอดวิถีชาวพุทธวัดโสธร

“ถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวชุมชนตลาดบ้านใหม่…ไหว้พระพร้อมเก็บภาพตามโจทย์ในทริปที่วัดสมานรัตนาราม…ชมและถ่ายภาพความงามยามทไวไลท์พร้อมพลุสวยงามที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร”

วิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล, และสต๊าฟสมาคมฯ
และวิทยากรรับเชิญท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา วันชัย สืบสมาน

ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 9 กันยายน 2558)

 1. สมาชิกสมาคมฯ 1,800 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%)
 2. บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. โอนเงิน
โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-2-72015-1
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4

2. ส่งสลิปใบโอนเงิน

กรุณาสแกนหรือถ่ายภาพสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่อีเมล์ rpst_trip@hotmail.com และพร้อมเก็บหลักฐานไว้หากมีเหตุขัดข้อง โปรดระบุทริปที่ท่านต้องการเข้าร่วม

3. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทริปเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ  คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 083-436-9360 Fax : 02-785-5099

หมายเหตุ

 1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 2 มื้อ (เช้า-เย็น ไม่รวมมื๊อเที่ยง), ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม, ค่าเดินทางโดยรถบัส, ค่าแบบทั้งหมด, ค่าเข้าสถานที่, ค่าประกันภัย, ค่าภาษี vat 7 % และค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 2 %
 2. ค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ราย 1 ปี 500 บาท ราย 3 ปี 1,200 บาท และตลอดชีพ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทสำหรับสมาชิกใหม่
 3. สามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯ และใช้สิทธิรับส่วนลดได้ทันที
 4. สำหรับท่านที่สมัครร่วมทริปพร้อมโอนเงินมาแล้ว กรณีแจ้งยกเลิกทริปต่ำกว่า 10 วัน ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. ในกรณีที่เดินทางไปด้วยตัวเอง ทางสมาคมฯจำเป็นต้องคิดอัตราการเข้าร่วมการเดินทางตามอัตราปกติ เนื่องจากทางสมาคมฯต้องการสนับสนุนให้ทุกท่านเดินทางร่วมไปกับเหล่าสมาชิก เพื่อทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการเดินทางร่วมกันครั้งนี้
 2. โปรดระบุว่าเป็นสมาชิก “มือใหม่” ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางทีมงานจัดกลุ่มแยกดูแลพิเศษสำหรับท่าน โดยเฉพาะการดูแลทางด้านพื้นฐานการถ่ายภาพกับ ทีม Staff
 3. กรุณาส่งไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงแบบสบายๆ เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อสำหรับใช้ทำบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ ทางอีเมล์ rpst_trip@hotmail.com (สมาชิกที่เคยส่งมาแล้วไม่ต้องส่งอีก หรือถ้าเคยส่งแล้วต้องการเปลี่ยนรูปก็สามารถส่งมาใหม่ได้)
 4. สมาชิกท่านใดต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมล์ rpst.info@gmail.com

กำหนดการวันเดินทาง 

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558

06.00 น. รถออกจากปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต *ปั๊ม ปตท. ปั้มแรกหลังจากที่ลงทางด่วนดินแดง (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า)***กรุณาตรงต่อเวลา***
โดยระหว่างเดินทางจะมีการแนะนำถึงโปรแกรมตลอดทริป พร้อมให้โจทย์สำหรับการฝึกถ่ายภาพและร่วมสนุกกับการสะสมคะแนนชิงรางวัลปลายภาค รับประทานอาหารเช้าบนรถ
08.00 น. เดินทางถึง “ตลาดบ้านใหม่” ตลาดริมน้ำร้อยปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมถ่ายภาพวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน และสีสันความสนุกกับการจำลองการแข่งขันพายเรือกาละมังที่น่าตื่นเต้นหาชมได้ยาก จัดแบบถ่ายภาพตลอดช่วงเช้า
11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
13.00 น. พร้อมกันที่รถบัส
13.30 น. เดินทางถึง “วัดสมานรัตนาราม” ริมแม่น้ำบางปะกง วัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึง 10 แห่งที่ผู้คนนิยมมาขอพรและทำบุญ เช่น หลวงพ่อโต, หลวงพ่อองค์ดำ, พระโพธิสัตว์กวนอิม, และพระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อิสระกับการถ่ายภาพ
15.00 น. พร้อมกันที่รถบัส
15.30 น. เดินทางถึง “วัดโสธรวรารามวรวิหาร” วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแปดริ้ว นมัสการกราบไหว้หลวงพ่อโสธร พร้อมถ่ายภาพความสง่างามของอุโบสถหลังใหม่ริมแม่น้ำบางปะกง อิสระกับการถ่ายภาพ
17.00 น. พร้อมกันที่รถ เดินทางเพื่อไปถ่ายภาพมุมสูง สมาชิกส่งไฟล์ภาพโจทย์ในทริป 3 ภาพ โดยไม่มีการตกแต่งภาพ
18.00 น. ถ่ายภาพวัดโสธรฯในมุมสูงกับแสงทไวไลท์ยามย่ำค่ำ พร้อมฝึกถ่ายภาพพลุสวยงาม 40 ลูก สว่างไสวเต็มท้องฟ้า
19.00 น. พร้อมกันที่รถบัส
19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร “เรือนร่มไทร” และตัดสินภาพเข้ารอบ accept เพื่อเก็บคะแนนสะสม ภาพที่ผ่านเข้ารอบจะได้ของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ
21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.30 น. ถึงกรุงเทพฯปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดงโดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************************

กำหนดการวันส่งภาพและวันตัดสินภาพประกวดในทริปครั้งที่ 4/2558-2559 ทริปจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558

หมดเขตส่งภาพทริปทั่วไป ส่งภาพที่ถ่ายเฉพาะวันที่อยู่ในทริป 3 ภาพ (ตกแต่งภาพได้แต่ไม่เกินจากความเป็นจริง) มาที่อีเมล์  rpst_trip@hotmail.com

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558

15.30 น. เริ่มการตัดสินภาพทางสมาคมฯจะทำการตัดสินแบบเปิดเผยให้สมาชิกได้เข้าชม ณ RBS ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
17.30 น. ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายโจทย์ในทริป พร้อมรับคำแนะนำและวิจารณ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18.00 น. สิ้นสุดการประกวดภาพและวิจารณ์

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 

ประกาศผลทาง Facebook สมาคมฯ

***************************************************************************

รายการสามัญประจำทริป 

1. Memory Cards จำนวนเต็มพิกัด (ยืมเพื่อนๆถ้าจำเป็น) หรือฟิล์มหลายๆ
2. ตรวจสอบถ่าน ต้องเต็มเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ พร้อม …ขาตั้งกล้อง+สายลั่นชัตเตอร์
3. หมวกกันแดด หรือ/และทาครีมกันแดด
4. แต่งกายตามสบาย
5. ข้าวของจำเป็นประจำตัว ของใช้สำหรับธุระส่วนตัวแบบเร่งด่วนพร้อมใช้ก่อน
6. เลนส์ ช่วงต่างๆ ครบช่วง เต็มพิกัด
7. เหมือนเดิมครับ กล้องครับ อย่าลืมกล้อง ….
8. หลักฐานการชำระเงิน
9.เสื้อกันฝนสำหรับผู้ถือกล้อง และถุงกันน้ำเข้าของตัวกล้องและเลนส์ (Camera Rain Coat) แบบทำเองหรือซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพครับ (เผื่อ)
10.แท่นชาร์ตถ่านกล้อง ปลั้ก 3 ตาหรือสายพ่วงเผื่อมือถือ และอุปกรณ์ที่ต้องชาร์ตไฟ (ยกเว้นคนถ่าย)
11.คู่มือกล้อง (สำหรับมือใหม่ ถึงใหม่มาก) ถ่ายเอกสารหรือนำคู่มือกล้องติดตัวไปด้วย หากสมาชิกมีข้อสงสัยในการปรับอุปกรณ์ต่างๆ Staff  จะทราบหลักการปรับกล้องเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่อาจหาปุ่มควบคุมนั้นได้ยากเนื่องจากปัจจุบันกล้องมีรุ่นต่างๆหลากหลายมาก การนำคู่มือไปจะช่วยให้การตอบคำถามเร็วขึ้นครับ
12.สายต่อพ่วงกล้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ Card Reader พร้อมสายต่อไปยังคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะต้องใช้ในการ Load ภาพ ขณะที่ยังอยู่ในทริป

*****************************************************************************

รายชื่อวิทยากรทริปจังหวัดฉะเชิงเทรา
01.บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
02.สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
03.พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

รายชื่อวิทยากรรับเชิญท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
01.วันชัย สืบสมาน

รายชื่อสต๊าฟทริปจังหวัดฉะเชิงเทรา
01.สุรพล สุคำทัศน์
02.กิติ กิตติพงศ์สถาพร
03.สัญชัย ลุงรุ่ง
04.จิรวัฒน์ พึ่งสมวงศ์
05.ไพฑูรย์ เพ็ชรศิริ
06.ณกฤช จรูญศรีรักษ์
07.นริศ เกตุอำพันธ์
08.ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
09.ปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์
10.สรยา คงรักษา
11.อิศรา ไหมทองคำ