การบรรยายเรื่อง “ปฐมบทแห่งการสร้างพลังภาพถ่าย”

ปฐมบทแห่งการสร้างพลังภาพถ่าย บรรยายโดย วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

การบรรยายเรื่อง “ปฐมบทแห่งการสร้างพลังภาพถ่าย”
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
บรรยายโดย วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

รายละเอียด

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับช่างภาพเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงผลงานหลายชิ้นที่ถูกนำไปจัดนิทรรศการหลายๆแห่งทั้งไทยและต่างประเทศ ที่จะมาบอกเล่ามุมมอง ความคิด เทคนิค และแรงบันดาลใจอันเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ทั้งก่อนและหลังการกดชัตเตอร์ เพื่อสร้างความโดดเด่นและเพิ่มพลังให้กับภาพถ่ายเพื่อต่อยอดทางความคิดนำไปสู่การสร้างผลงานในรูปแบบต่างๆได้อย่างไม่รู้จบ

เปิดรับจำนวน 25 ท่าน* ลงทะเบียนที่นี่

เงื่อนไข การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมของสมาคมฯ

 1. ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และยังไม่หมดสมาชิกภาพ “รับสิทธิเข้าอบรมฟรี”
 2. หากไม่เป็นสมาชิกสามารถสมัครได้ดังนี้
  สมาชิก 1 ปี 550 บาท
  สมาชิก 3  ปี 1,250 บาท
  ตลอดชีพ 10,050 บาท
  (สามารถจ่ายได้ในวันจัดกิจกรรม)
 3. กิจกรรมนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพด้วยใจจริง กรุณาตรวจสอบความพร้อมของตนในการเข้าร่วมอบรมก่อนตัดสินใจลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 083-436-9360
rpst.info@gmail.com